Folk og Skrømt

...og annet rart på Eiron


(Forrige: Volden Baroni) (Neste: Weldt)

Den Vraltende Galte

Land: Skyggenes Dal
Den Vraltende Galte, eller "Galten" på folkemunne, er vertshuset i Skyggenes Dal. Vertshuset stod opprinnelig i Svartsjø, men ble plukket ned og flyttet til Skyggenes Dal, av den tidligere eieren Erik Rimdal. Vertshuset ble solgt til Alvar Malthus under Skyggene Truer, som nå eier og driver "Galten" sammen med sin familie. Brant ned i 1665 e.Mk.
(Oppdatert on. 6. juli 2005)
     
En typisk kveld på Galten