Diverse


Binding og Knebling

Når du binder noen skal du spørre dem ut av rolle om de vil bindes løst, eller om de vil bindes skikkelig. Velger de å bindes løst skal de anta at det er umulig å komme seg løs. Velger de å bindes skikkelig, kan de svinebindes så nøye og hard som ønskelig, men spilleren har da mulighet til å prøve å komme seg løs.

Når det gjelder knebling skal det bare knyttes et tørkle løst over munnen, og så må offeret spille på at det ikke er mulig skrike og rope. Det skal aldri knebles skikkelig da dette kan medføre skikkelige problemer i forhold til pusting og andre livsviktige kroppsfunksjoner. En kneblet person skal heller aldri etterlates alene, selv om knebelet sitter løst.

MERK: Under ingen omstendigheter skal noen bindes rundt halsen, eller på en slik måte at de er totalt hindret fra å signalisere "Tid Ut" eller "Kutt" både verbalt og via tegn (se sikkerhetsreglene). Offeret må alltid ha mulighet til å signalisere på en av måtene.

Tidsregninger

Det opereres med flere tidsregninger i Skyggenes Dal. Hvert rike teller årene litt som det passer dem selv, og noen forsøk på å få på plass en felles tidsregning har egentlig aldri blitt satt i gang - man har nok mer fundamentale ting å bli enige om før noe slikt kan skje. Felles for alle er allikevel at de teller sirkler (måneder) i hvert år (selv om navnene på sirklene varierer).

Kongeriket har kanskje den enkleste årsregningen siden den er mer eller mindre konstant. Imperiet teller årene innenfor nåværende keisers regjeringstid, Vargheim teller antall år bakover (antall vintre), mens Da-Rachas har en tidsregning antakeligvis bare de som er derfra forstår.

Et år består av 12 sirkler

En sirkel har 30 eller 31 dager, med unntak av den andre sirkelen i året som har 28 (29 hvert 4. år).

En sirkel består av 4 uker, hver på syv dager

Tidsregningene det refereres mest til er den fra Kongeriket, eMK (etter Moderens Komme), og en nyere mer radikal regning, eSD (etter Skyggenes Dal).

eMK teller årene siden Modertroen ble innført som statsreligion i Kongeriket av profeten Simal. Tidsregningen følger vår egen med en forskyvelse på 339 år, noe som betyr at året i år (2018) er år 1679 eMK.

eSD teller årene siden oppdagelsen av Skyggenes Dal og den første bosetningen der, Myrkvatn. Dette skjedde jo i år 1664 eMK, noe som betyr at den følger vår egen tidsregning med en forskyvelse på 2002 år. Året i år (2018) er med andre ord år 16 eSD.