Ordensregler


Disse ordenreglene gjelder på alle våre liver. Til enkeltarrangementer kan det bli presentert spesialregler som kommer i tillegg til de reglene som står gjengitt her.

  • Ikke mist kontakten med virkeligheten. Husk at dette bare er et spill, gå ikke av skaftet i forbindelse med kamp e.l. men bevar kontrollen. Får du problemer, bruk en av "nødkommandoene" (se sikkerhetsreglene).

  • Du er selv ansvarlig for dine handlinger. Brudd på norsk lov i er å regne som brudd på våre lover og regler, og vil bli behandlet deretter.

  • All oppbevaring og bruk av narkotika er strengt forbudt! Slikt vil bli politianmeldt uten unntak.

  • Vis respekt for hus, hytter, natur, gjenstander og andre innstallasjoner som befinner seg i eller inntil spillområdet. Dette er privat eller offentlig eiendom som ikke skal skades. Dette regnes som hærverk, og er brudd på reglene.

  • Ikke misbruk naturen i området. I noen tilfeller kan dette være naturvernområder eller naturreservater, da skal det ikke tennes bål, eller hugges/skjæres i skogen. Uansett skal friske trær eller busker ikke beskadiges. Ikke tenn bål med mindre du har fått tillatelse fra arrangørene.

  • Offlive-symbolTing som ikke er med i spillet, men som likevel er nødvendig for den enkelte spiller (linseutstyr, medisin o.l.) skal merkes med dette symbolet (helst i rødt). Ting som har dette merket skal behandles som om det ikke er der, og det skal heller ikke omtales. Forsøk dessuten å legge bager, skrin, kister o.l. med dette merket ute av syne. OBS! Ting som har dette merket kan ikke "stjeles" i spill! Ikke misbruk merket til å "sikre" gjenstander som er i spill!

  • Det kan komme til å bli servert alkohol på våre spill. Dette er for stemningen sin del, dette er ikke et organisert fylleslag! All nyting av alkohol har dessuten 18 års aldersgrense, og det vil bli overholdt!

  • Søppel skal kastes på angitte steder og ikke ute i naturen. Dette gjelder naturligvis også sneiper og andre mindre avfallsgjenstander.

Brudd på hvilken som helst av disse reglene kan medføre bortvisning fra spillet, svartelisting på ubestemt tid, og politianmeldelse om det i tillegg er snakk om lovbrudd! Vi forbeholder oss retten til å vurdere hver enkelt situasjon på suverent grunnlag.