Hvordan Skrive Egen Rolle
- en smørbrødliste selv gamlefar kan følge


Vi oppfordrer alltid dere spillere til å skrive egne roller for et spill. Dette letter litt på jobbmengden vår, samtidig som det øker sjansene for at du spiller en rolle du har lyst til å spille. En av grunnene til at vi legger ut alt mulig av informasjon på disse sidene er nettop det at dere skal ha mulighet til å finne alt dere trenger for å skrive deres egen rolle slik at den passer noenlunde inn i verdenen. Av og til vil rollen din bli akkurat slik du skriver den, mens noen ganger vil vi bli nødt til å endre på den. Dette er ikke ment som kritikk av rollen, men en nødvendighet for å skape noe å spille på, og i noen tilfeller trengs justeringer rett og slett fordi verdenen kanskje fungerer på en litt annen måte enn det du hadde tenkt deg. Forhåpentligvis vil informasjonen på disse sidene unngå akkurat det scenarioet i de fleste tilfellene.

Når det gjelder selve rollen og hva som må være i den finner du her en liste over de forskjellige bolkene vi gjerne vil ha, og hva vi vil ha i dem. Selv om vi selvfølgelig godtar at du sender rollen på e-mail eller vanlig post, foretrekker vi at du bruker vårt online rolleskjema som normalt befinner seg sammen med resten av linkene under kommende spill. Denne veiledningen fokuserer på dette skjemaet.

Og som vanlig: er det noe du lurer på eller om du vil forhøre deg med oss om mulige roller, ta kontakt.

Spiller

Fylles ut med navnet ditt. (OBS: Tidligere måtte man velge sitt navn i ei liste over påmeldte - dette er nå endret.)

Arrangør

Om du har vært i kontakt med en arrangør angående rollen velger du dennes navn her. Om du ikke har vært i kontakt med noen lar du den bare være blank, eller du kan velge vårt kombinerte alter-ego: Myr Styggen.

Navn

Vi trenger et navn på rollen. Om rollen din har hemmelig identitet bør dette feltet fylles ut med det aliaset du bruker, også skriver du det egentlige navnet et annet sted på rollen (f.eks. under "Annet"). Det samme gjelder eventuelle titler rollen har - dette feltet skal helst inneholde bare navnet, også kan titler og andre ting føres opp i rollebeskrivelsen.

Rase

Hva slags rase er rollen din? Det vanligste er selvfølgelig "Menneske", og om du ikke har avklart med noen av oss på forhånd er det nok også det du skal skrive her.

Alder

Hvor gammel rollen er.

Kjønn

Mann? Kvinne? Eller noe annet rart? Bør være enkel nok å fylle ut.

Yrke

Rollens yrke med så få ord som mulig.

Lese/Skrive

Kan rollen å lese og skrive? Husk at dette ikke er vanlig blandt folk flest å kunne, så man bør ha en god forklaring på hvorfor om man kan det.

Nevekamp

Hvor flink er rollen til å slåss med bare nevene? Se Kampreglene for en forklaring på systemet.

Små Våpen

Hvor flink er rollen til å slåss med kniver og andre mindre våpen? Her også; se Kampreglene for en forklaring på systemet.

Treffpoeng

Hvor mye bank tåler rollen før hun går ned for telling? Se Kampreglene og "Skade og Død" for mer informasjon.

Hjemsted

Hvor kommer rollen fra? Hvor ble hun født, eller hvor vokste hun opp? Det rollen regner som "hjemme" er det som skal stå her, gjerne både landsnavn og by/område.

Sivilstand

Gift? Enslig? Enke? Husk at om rollen er/har vært gift eller hatt en make bør dette være beskrevet i rollebeskrivelsen.

Mor

Hvem var rollens mor? Hva het hun? Hva var hun? Lever hun? Hvor gammel er hun? Skriv kort om dette her.

Far

Samme som over, men for rollens far.

Søsken

Skriv navn, alder og evt. yrke og om han/hun/de fortsatt er i live. Så kort som mulig.

Barn

Har rollen barn? Hvor mange, og hva heter de? Hvor gamle er de? Kort om det her.

Oppvekst

Dette er den første av de større bolkene. Her vil vi at du skriver om rollens barndom og oppvekst. Det trengs ikke noen lengre avhandling, men om rollen opplevde noe spesielt en gang som fikk følger for hans videre utvikling bør du få med det. Om han bare bodde på gården til foreldrene og dreiv jordbruk helt til han reiste derfra for en uke siden holder det å skrive det også.

Bakgrunn

Her vil vi at du forteller oss om hva rollen har opplevd i det siste. Dette er en litt vag grense, men i de fleste tilfeller vil "Oppvekst" være rollens historie frem til hun dro ut i verden, mens "Bakgrunn" vil være det hun opplevde i ettertid. Men av og til passer ikke den definisjonen, så du får ta det litt på skjønn - det er det vi gjør også.

Personlighet

Hvordan oppfører rollen seg? Hva driver henne? Hva liker hun? Hva liker hun ikke? Hva slags forhold har hun til autoriteter? Enn til tiggere? Litt om slike ting her.

Religion

Hva slags tro har rollen? Hvilke(n) gud(er) setter han høyest? Hvilket forhold har han til guden(e) sin(e)?

Annet

Her skriver du rett og slett ting du ikke synes passer andre steder, som f.eks. spesielle beskjeder til oss og... vel... hva som helst egentlig.

Mål

Dette er hvor vi vil du skriver hvorfor rollen er på det gjeldende spillet - hva han ønsker å oppnå i løpet av spillet. 2-3 korte punkter er en fin mal her. Hva de punktene refererer til håper vi du skriver i Bakgrunnen.

Beskrivelse for de som kjenner rollen svært godt

Her kan du skrive en kortfattet beskrivelse av rollen fra synspunkter til svært nære, som f.eks. ektemann, hustru, øvrig nær familie og gode venner.

Beskrivelse for de som kjenner rollen middels godt

En beskrivelse for folk som kjenner rollen og er "på fornavn med" ham. Sambygdinger, arbeidskollegaer, venner av venner osv.

Beskrivelse for de som kjenner rollen svært godt

Her skriver du kort om hvordan de som såvidt vet hvem du er ser deg, som f.eks. noen rollen møtte på veien eller noen som har hørt om rollen av andre. De fleste som er klar over at rollen eksisterer uten å vite stort mer vil få denne beskrivelsen.

Beskrivelse for gruppemedlemmer

En kort beskrivelse for de som ender opp i samme spillergruppering som deg. Nivået her er ofte nesten det samme som under "middels godt", men dette kan variere fra gruppe til gruppe. Dersom du ikke er i noen gruppe kan du utelate denne (vi vil fylle ut eventuell informasjon dersom rollen din blir plassert i en gruppe).