Sikkerhetsregler


Generelt

 • Førstehjelpskoffert og mobiltelefon vil være tilgjengelig i arrangørleir til bruk i nødstilfeller. Arrangørene står dessuten i radiokontakt med hverandre. Kontakt oss omgående i krisesituasjoner!

 • Gjør deg kjent med kart over området før spillet begynner, spesielt hvordan området er avgrenset! Gjør deg også kjent med områder som kan være farlige å bevege seg i (elvedaler, grøfter, gamle/nedslitte trappeganger osv.). Følg med på briefingen, da vil slike steder bli påpekt!

 • Har du mistanke om at noen mangler (dvs. de har vært borte veldig lenge) meld fra til arrangørene med en gang. Vi kan imidlertid ikke påregnes å ha oversikt over hvor hver enkelt er, men vi kan få satt i gang søk.

 • Gi beskjed til arrangørene hvis du forlater spillområdet under spillet, og pass på å bli sjekket ut før du forlater spillområdet ved spillets slutt.

 • Pass på deg selv, men ta også ansvar for andre! Husk at det er bedre å si i fra i tide, enn å melde om en ulykke som HAR hendt.

 • Ikke mist kontakten med virkeligheten. Føler du at noe er i ferd med å skje som kan bli farlig, dra i 'nødbremsene' som skisseres nedenfor. Det er bedre å s i fra én gang for mye enn en gang for lite!Tid Ut, Tid Inn, Tid Frys og Kutt


Overskriften på dette henspiller på fire 'kommandoer' som har vært i bruk i Trondheim lenge. Andre miljøer har andre kommandoer, men essensen av dem er den samme. Hvis du under spill får behov for å avbryte illusjonen og tre inn i virkeligheten trengs det forhåndsavtalte koder for dette. Disse skal respekteres av alle! Det kan oppstå situasjoner under spill som man ikke takler, ekte skader kan oppstå eller andre ting kan skje. Da skal man kunne avbryte spillet og tre ut av rollen sin for å få ordnet opp i det som skjer.

Disse kommandoene skal ikke brukes i tide og utide. Helst skal spillere kun bruke dem i absolutte nødsituasjoner, ikke for å gå på do. Det er mao. ikke slik at man er 'ute av spill' om man sitter på do, tar en røyk eller sover. Du er i spill hele tiden, inntil noen forteller deg noe annet eller en akutt situasjon oppstår.

Kommandoene er formulert slik de er for at de skal kunne skille seg ut fra det vokabular man ellers bruker på levende rollespill.

 • Tid Ut: Hvis du hører denne kommandoen er spillet midlertidig stoppet. Husk hvor du er og hva du var i ferd med å gjøre da du hørte kommandoen. Du kan bevege deg fritt og observere, men bruk dette til å finne ut hvorfor spillet er stanset. Hvis grunnen til stansen ikke har noe med deg å gjøre, forholder du deg helt i ro inntil det ropes 'Tid inn!' eller du får annen beskjed.

 • Tid Inn: Når du hører denne kommandoen er spillet i gang igjen og du fortsetter med ditt som om ingenting har hendt. Start opp med en gang, ikke bli 'hengende i virkeligheten'!

 • Tid Frys: Hører du dette skal du lukke øynene og holde deg for øra, fordi det skal skje noe som ikke kan ordnes i spill, men som får effekt i spill (f.eks. noen skal forsvinne i en røyksky). Bli stående helt i ro. En slik pause tar kort tid, så du slipper krampe e.l.

 • Kutt: Noen steder er 'Kutt!' blitt et vanlig uttrykk for at man ønsker en stopp i spillet. Denne gjelder også under våre spill og fungerer som "Tid Ut".

 • Både "Tid Ut" og "Kutt" kan også signaliseres med "Timeout"-tegnet (forme en T med håndflatene). Om man f.eks. er forhindret fra å snakke kan man altså bruke tegn istedenfor.

Husk at du som spiller helst skal avstå fra å bruke noen av disse kommandoene annet enn når det gjelder situasjoner skissert ovenfor.Hva man bør gjøre om man går seg bort

 • Stopp ofte og lytt, typiske menneskelyder er lette å identifisere (prat, bildur osv.) og beveg deg i retning av lyden.

 • Følg med på himmelen. Om noen blir meldt savnet vil vi begynne å skyte opp signalbluss med jevne mellomrom. For å finne himmelretninger kan det være lurt å sette seg inn i måter å gjøre dette på uten bruk av kompass.

 • Søk opp i høyden hvis mulig for lettere å få oversikt over hvor du er.

 • Hold deg varm men ikke svett! Om natten blir det kaldt, og det blir ekstra kaldt hvis man er våt av svette. Dessuten bør du spare væske i kroppen for ikke å dehydreres.

 • Når det blir mørkt, om du kommer ut for tett tåke eller sikten på annen måte blir redusert bør du holde deg i ro. Vent til du igjen får oversikt over terrenget før du begynner å bevege deg. Hold deg borte fra søkk i terrenget, det kan være myrer eller andre uhumskheter som du ikke vil borti. Gå heller rundt, og hold deg på de høyeste punktene i terrenget; små koller, dalsider, åsrygger osv.

 • Ikke få panikk! Etter en tid vil folk begynne å lete etter deg, og om du ikke vandrer for langt av gårde kommer vi til å finne deg. Konsentrer deg om å holde høyden, holde deg tørr og holde deg varm!

 • Om du regner med å bevege deg i skog og mark over lengre tid i løpet av liven, så kan det være lurt å gjemme et lite orienteringskompass et sted i utstyret ditt. Bruk det når du er alene, eller når du/dere har gått dere bort! Lær deg å bruke et slikt uansett!

Vi forventer at deltagerne forholder seg til disse, slik at vi kan søke etter personer på riktig måte.