Trolldom og Annet Ækkelt


Trollmenn og Trollkvinner (ækkelt)

Om en trollmann eller trollkvinne bruker trolldom på deg vil han eller hun veive med hendene og si masse uforståelig. Det vil også være ganske klart at det er du som er målet for trolldommen.

Merk at for en besvergelse skal virke må ordet "Aled" være med, og den må avsluttes med "Dai-Etri". Om begge disse elementene er med betyr at trolldommen virker. Den trolldomskyndige vil fortelle deg effekten, og du følge dette.

Trolldomsmotstand (anti-ækkelt)

Alle roller har en definert motstandsdyktighet mot trolldom. Denne er oppført på rollearket som Trolldomsmotstand, og vil være definert som Ingen, Moderat, Sterk, Immun eller Spesiell. Betydningene er som følger:

Ingen Trolldom virker alltid på deg. Hvis noen sier en besvergelse over deg eller gjør andre trolldomsfakter, skal du gjøre som personen sier. Hvis du er i tvil om denne rollen kan gjøre dette, gjør likevel som han eller hun sier, men spør en arrangør etterpå. De aller, aller fleste roller vil ha denne graden av Trolldomsmotstand.
Moderat Du har et sterkt sinn, så du er i stand til å motstå noen former for trolldom. Trolldom som tvinger deg til å gjøre ting mot din vilje, virker ikke på deg. Andre former for trolldom virker normalt. Hvis trolldommen blir brukt mot deg igjen i løpet av et par minutter, vil den virke normalt selv på deg. Eksempel:

Az den Svarte bruker sine mørke krefter på Tjostolf Kirkeridder, og vil tvinge han til å angripe sine våpenfeller. Tjostolf er derimot en sta jævel, og nøler bare et øyeblikk før han istedet løfter sverdet mot Az. Når trollmannen ser dette, langer han ut med en ny besvergelse, denne gangen et magisk angrep som brenner ridderen innvendig. Tjostolf faller til bakken, stygt skadd.

Arrangør-runer og grønne runer affekterer deg normalt. Ækle skriblerier kan eller kan ikke finne på å virke, kontakt arrangør. I tvilstilfeller hvor du ikke lett kan få tak i en arrangør, anta at trolldomen virker på deg. Du er ikke immun mot blått lys, men du er sansynligvis den siste som løper.
Sterk Av en eller annen grunn, virker ikke fientlig trolldom på deg. "Vennligsinnet" trolldom som helbredelse eller liknede virker normalt. Arrangør-runer og grønne runer affekterer deg normalt. Ækle skriblerier kan eller kan ikke finne på å virke, kontakt arrangør. I tvilstilfeller hvor du ikke lett kan få tak i en arrangør, anta at trolldomen virker på deg. Du er ikke immun mot blått lys, med mindre lyset helt klart ble produsert av en magisk effekt eller besvergelse.
Immun Trolldom virker ikke på deg - dette gjelder absolutt all trolldom, også ting som ville ha vært til din fordel (f.eks. helbredelse o.l.). Arrangør-runer og grønne runer affekterer deg normalt. Ækle skriblerier kan eller kan ikke finne på å virke, kontakt arrangør. I tvilstilfeller hvor du ikke kan få tak i en arrangør, anta at trolldomen virker på deg. Du er ikke immun mot blått lys, med mindre lyset helt klart ble produsert av trolldom eller en besvergelse.
Spesiell Denne Vil være forklart et annet sted på rollearket ditt. Vanligvis betyr det at du er immun eller delvis immun mot en eller flere ting.

Selv om det kan være fristende å late som om man har en immunitet man ikke har, eller å tolke den man har som litt "bedre" enn det den egentlig er, er det viktig å innse at dette er juks, og alle som benytter trolldom vil få beskjed om å raportere immuniteter, slik at vi kan kryss-sjekke dem. Folk som blir tatt i å jukse får pryl :P

Andre Trollfakter (ofte ækkelt, ofte ikke)

Når andre folk med overnaturlige evner bruker ordet "Malificarum" mot deg betyr det at du har blitt påvirket av deres krefter. Vedkommede vil fortelle deg effekten, og du følge det. Merk at selve ordet kun er en spillteknisk detalj og at det aldri faktisk ytres av den som sier det. Du hører ordet for at du som spiller skal forstå hva som skjer og spille på det, men rollen din hører ikke ordet.

Arrangør-Rune (ikke nødvendigvis så ækkelt)

Kontakt ArrangørOm du kommer over en skjev A-rune skal du kontakte arrangør omgående for forklaring. Du er nødt til å kontakte arrangør snarest - det er ikke godtatt å "ta det senere", ei er det heller godtatt å late som ingenting. Vi kan selvfølgelig ikke kontrollere dette i alle tilfeller, men vi overlater det til spillernes ærlighet.

Grønne Runer (litt ækkelt)

Om en gjenstand er markert med grønne runer betyr det at den ikke kan flyttes på - den er som fastgrodd.

Andre Skriblerier (sannsynligvis ækkelt)

Kommer du over en instruks skrevet med vanlig norsk skrift må du følge denne uansett om rollen din kan å lese eller ikke. Du føler en trang til å gjøre som instruksen sier, uvisst hvorfor.

Blått Lys (særs ækkelt)

Om du observerer blått lys fra et sted eller en person betyr det at stedet/personen er omgitt av en aura som får det til å krype særdeles kaldt nedover ryggen din, og dine verste mareritt blir vekket til live i din nåværende bevissthet - det blå lyset er bare mye mye verre. Du blir med andre ord skikkelig rædd. Trenger vi å påpeke at du nok vil løpe vekk derfra så raskt som mulig? (Merk at du ikke faktisk ser et blått lys, men blir bare forferdelig redd)

Merk: Roller kan ikke skape/bruke sånne ækle ting med mindre det er klart definert i rollen.