Skyggedalslæmsa Arkiv

Nyheter fra Junus Sirkel, 1664 eMK

Lindas Dag, 28. dag Junus Sirkel, 1664 eMK

Skyggenes Kollegium

(av Rafael Abrahamsen)
Knapt tre uker etter at Ørnebror tok med seg folk vekk fra bosetningen og kirkeridderne falt for skyggene, kan man observere en gjennomgående trend på vertshuset Galten. Rundt et bord i hjørnet har en liten gruppe folk begynt å samle seg regelmessig. Disse ser ut til å diskutere saker og ting som for folk flest virker litt vel akademisk til å egentlig være interessant, men de er høflige i sin omgang med andre, og virker svært opptatt av sine diskusjoner. Først er det bare Reginald den Røde, Skriver Steenhaven og Karttegneren Ruben. Etter hvert kommer også Dr. Solomon Brynn til. Over tid blir det flere. Det virker som om de utdannede i Dalen samler seg, de som er lesekyndige og har mye boklærdom. Arkitekten blir sett i deres nærvær. Etter et par uker, spør Rimdalen hva som foregår, om det er av nysgjerrighet eller at han øyner profitt, se det vet ingen.

Svaret han får fra Steenhaven og Ruben er at Skyggenes Kollegium møtes der. At dette er en forsamling av de utdannede, som deler sin kunnskap med hverandre og speider etter måter den kan komme dalens innbyggere til gode. De diskuterer kart og stedsnavn, byggetradisjoner og planteliv, historie og politikk, religion og litteratur. Det snakkes om muligheten for å kunne utdanne folk i dalen, på det mest grunnleggende plan, det vil si å lære folk å lese hvis det kan komme til nytte i deres arbeide. Et poeng som nevnes flere ganger er behovet for å samle kunnskap om verdens mangfoldige finurligheter, for bedre å kunne forberede folk på de farer dalen innebærer. Dr. Brynn nikker, hans kappe av kuriøs kunnskap lettes litt. Steenhaven sier at Skyggens Kollegium er ment å være en støtte for dalens innbyggere. Selv om det vil være eksklusivt for de akademisk rettede, vil det være en kilde til kunnskap og undersøkelser for dalens beste. Vekterleder Reginalds deltagelse sikrer at informasjon kan nå lovens voktere fort og effektivt.

Slik blir Skyggens Kollegium kjent for dalens folk. Kanskje en heller uinteressant gruppering for de fleste, men muligens verdt å snakke med om man skulle ha noen spørsmål av en mer esoterisk eller akademisk art.


Moderens Dag, 23. dag Junus Sirkel, 1664 eMK

Hattemaker funnet drept.

(av Dr. Solomon Brynn)
Hattemaker Andreas Brem, av Jørundby i Livholdt, ble funnet drept i sin arbeidstue tidlig i morges. Motivet for drapet er enda ukjent. Andreas etterlater seg kona Birgitte Brem og sine to døtre Vigdis og Herdis.


Moderens Dag, 23. dag Junus Sirkel, 1664 eMK

Godt fiske i Panzotta

(av Rafael Abrahamsen)
Andrea Tagatini, overhodet for Tagatini-familien, melder at fisket denne sommeren har vært særledes godt, og at fiskelykken ser ut til å fortsette. Mye av denne fisken vil bli eksportert til Eiron, Imperiet og Kirrai, og Tagatini håper på at også folket i Skyggenes Dal vil til slutt nyte godt av disse havets frukter.


Simals Dag, 22. dag Junus Sirkel, 1664 eMK

Uro i Imperiet

(av Rafael Abrahamsen)
Det meldes om uro, kamper og opptøyer fra flere hold i Imperiet. Det er uvisst hva dette skyldes, og om det er noen sammenheng mellom de mange opptrinnene.


Thorvalds Dag, 19. dag Junus Sirkel, 1664 eMK

Trollmann berserk i Eir

(av Rafael Abrahamsen)
Det som begynte som en vanlig dag på markedet i Eir, endte som et blodbad uten like. Ingen forstod hva som skjedde, før folk ble revet i filler av energiutladninger, vogner sprengt i filler av kraftige eksplosjoner og bygninger satt i brann. Angriperen var en tidligere ukjent trollmann, med veldige krefter. Uten å nøle slapp han disse kreftene løs på Eirs borgere med et enormt raseri, tilsynelatende uten grunn. Han ble uskadeliggjort av en større styrke Kirkeriddere, men ikke før han rakk å drepe eller såre alvorlig flere riddere. Trollmannen ble brent på bålet samme glass. Inkvisisjonen er nå på leting etter flere som kan ha samarbeidet med ham.


Simals Dag, 15. dag Junus Sirkel, 1664 eMK

Fyrst Fyh Dah Fysh myrdet

(av Erik Rimdal)
Det har kommet nytt fra Imperiet til dalen, hvor det fortelles at Fyh Dah Fysh, Fyrsten av Dah Fysh, har blitt funnet myrdet i ørkenen sør for Skumringsfjellene. Fyrsten var på vei til Nordgarnisonen med flere nye slaver, da slavene visstnok skal ha gjort opprør og rømt. Under flukten ble de fleste vaktene drept, og Fyrst Dah Fysh tatt til fange. Han ble senere funnet død i en oase ikke langt fra stedet hvor slavene hadde rømt, henrettet med to raske sverdhugg. De skyldige er fortsatt på frifot, men den sagnomsuste Felir Kulus er satt på saken.


Simals Dag, 15. dag Junus Sirkel, 1664 eMK

Vektertropp i Skyggenes Dal

(av Rafael Abrahamsen)
For å bedre kunne forsvare bosetningen fra både indre og ytre trusler, har Reginald den Røde organisert flere av nybyggerne til en vektertropp. Bronwyn har blitt leid for å sy uniformer, som skal være blå og hvite. Reginald har selv tatt stillingen som kaptein, med Elfonius Markasite som sin nestkommanderende.


Simals Dag, 15. dag Junus Sirkel, 1664 eMK

Annabelle frisk igjen!

(av Rafael Abrahamsen)
Etter å ha vært alvorlig syk i snart fire år, har endelig kongens yngste datter kommet til hektene igjen. Lenge så det ut til at ikke engang kombinasjonen av rikets dyktigste leger og Kirkens mest intense bønner kunne få Moderen til å gi prinsessen helsen tilbake, men endelig har hun kommet på bedringens vei. En tynn og blek, men helt klart friskere prinsesse kunne hilse folket for første gang på lenge tidligere i dag.