Skyggedalslæmsa Arkiv

Nyheter fra Aprans Sirkel, 1665 eMK

Tristans Dag, 27. dag Aprans Sirkel, 1665 eMK

Brann i Porte Isola

(av Dr. Solomon Brynn)
Et større lagerhus og flere båter i Porte Isola på Panzotta har blitt satt i brann. Lagerhuset og båtene var eid av den mektige handelsfamilien Barcos, og Marcello Barcos skal etter sigende være i fyr og flamme etter hendelsen.

Mistanken går til Barcos-familiens argeste konkurrenter, Serpiente-familien, selv om dette kun er ubekreftede rykter. Noen mistenker også sjørøvere for å stå bak, da det har blitt observert en del ukjente skip i området i den siste tiden. Vaktholdet i de største havnene i området har blitt fordoblet.


Fredens Dag, 16. dag Aprans Sirkel, 1665 eMK

Sønner og Døtre av Anaximander

(av Rafael Abrahamsen)
Folk fra Myrkvatn har i det siste hatt uvanlig mye besøk fra folk fra Imperiet. Først så det ut til å være tilfeldig, men for et par kvelder siden ble to av anaximanderne overhørt mens de forhandlet med Alvar om en større leveranse forsyninger.

Det ser ut til at to drøye dagsmarsjer unna Myrkvatn, har en større gruppe slaver og andre fra Imperiet satt opp sin egen bosetning, som de ennå ikke har satt noe navn på. De forhenværende slavene er like fullt i gang med å hugge trær for å bygge hus, og er helt klart like oppsatte på å bli i Skyggenes Dal som Myrkvatns folk er.


Olgas Dag, 07. dag Aprans Sirkel, 1665 eMK

Fienden Setter Seil!

(av Rafael Abrahamsen)
Nye rapporter fra Da-Rachas sier at hele Da-Rachas’ angrepshær er nå på vei mot Eirons kyst. Det dreier seg om flere titusener av menn, og snart vil en blodig konflikt være et faktum. Kirkeriddere og milits i Heranis gjør seg klare til å møte fienden; det vil vise seg om de er i stand til å stagge den mektige da-rachanske krigsmaskinen.


Thorvalds Dag, 01. dag Aprans Sirkel, 1665 eMK

Hyll Kong Roderick!

(av Rafael Abrahamsen)
En mengde rykter svirrer rundt i Eiron etter at landesorgen ble avsluttet og den nye monarken ble presentert. Det sies at det hadde dukket opp to testamenter etter Marcus, og at saken måtte avgjøres med adelsråd. Videre påstår enkelte at adelsrådet valgte Melissa, men at hun sa fra seg tronen til sin bror med øyeblikkelig virkning. Uansett sannhet i disse ryktene er Roderick nå Eirons nye hersker. Lenge leve kongen!

En annet rykte som går er at Kardinal Cladvius personlig kastet tidligere kronprinsesse Melissa fysisk ut av slottet, for å ha kastet bort alles tid med et adelsråd og sådd splid i Eirons mørkeste time. Graden av sannhet i dette ryktet er usikker, men flere har sett en rasende kardinal i timene etter at monarken presentert, og andre påstår å ha sett en flyktende Melissa i ødelagte klær passere gjennom Eirs gater.