Skyggedalslæmsa Arkiv

Nyheter fra Maias Sirkel, 1665 eMK

Fredens Dag, 28. dag Maias Sirkel, 1665 eMK

Galten er Endelig Ferdig!

(av Rafael Abrahamsen)
Etter at store deler av Myrkvatns folk har slitt mesteparten av vinteren med å hugge tømmer, og hele våren med på bygge, har endelig Den Vraltende Galte gjenoppstått. Bygget skulle ha stått ferdig for et år siden, men siden Erik Rimdal lurte vertshuseier Alvor Malthus til å kjøpe råttent tømmer, har ting gått mye saktere enn planlagt.

Alvar har lovet å spandere både to og tre runder på alle på åpningskvelden (unntatt Rimdal), og forteller at det store teltet han hadde kjøpt for å bruke som vertshus fram til at selve stua sto ferdig, skal nå bli sovesal eller avlastningrom for vertshuset på travle dager. Og travle dager ser det ut til å bli! Ettersom dagene blir lengre, kommer flere og flere reisende til Myrkvatn – noen blir bare et par dager, men mange ser ut som de har tenkt å bli.


Lindas Dag, 08. dag Maias Sirkel, 1665 eMK

Grønne Seil!

(av Rafael Abrahamsen)
Det har kommet flere rapporter fra Imperiet om at en rekke skip med grønne seil har blitt sett utenfor kysten. Og dette har ikke vært fiskeskuter, men store transport- og krigsskip, av typen bare Panzotta har.

Den siste rapporten kom fra den nordvestliggende byen Sottola, for bare ett par dager siden. En gammel fisker hadde sittet ved strandkanten og bøtet garn, da han la merke til flere store seil i horisonten. Erfaren som mannen var, forsto han straks at dette ikke var panzottiske skip, siden disse seiler under flagg, og aldri har fargete seil. Og siden ingen andre land har hatt så store skip på fem hundre år... betydde dette at noe stort er på gang.

Noen andre enn Panzotta har krigsskip.