Skyggedalslæmsa Arkiv

Nyheter fra Marais Sirkel, 1665 eMK

Lindas Dag, 27. dag Marais Sirkel, 1665 eMK

Høytidelig stund på Galten

(av Dr. Solomon Brynn)
På dagen 224 dager etter Kong Marcus den Annens død, ble det observert en sobert utseende gruppe menn og kvinner på vertshuset Den Vraltende Galte i Myrkvatn. Det var Skyggenes Kollegium, denne litt obskure gruppen akademikere som nyter en viss respekt blant dalens folk. Karttegner Ruben, skriver Lukas Steenhaven, Myrkvatns egen magistrat Reginald den Røde, og selvsagt undertegnede, samt en håndfull likesinnede, deriblant arkitekt Bertram Fossen og Reginalds kone Claudette. Ved et rolig bord i hjørnet, tilbrakte de tiden med å utbringe verdige skåler til den avdøde Kong Marcus ære. Dannet samtale om den forestående utnevnelsen av ny monark, og hvem dette ville bli, dominerte kvelden. Anekdoter om Eirons falne konge ble fortalt, blant annet av Reginald som med rette kan hevdes å ha hatt personlig kjennskap til monarken.

Opptil flere av Galtens andre faste inventar var innom bordet i løpet av kvelden og ga uttrykk for sine meninger og tanker om gamle dager, politikk og den nye monarkens betydning for Eirons og Myrkvatns framtid. Selv om langt i fra alle var enige i alt, var det lite høylytt debatt, og den litt tunge, verdige stemningen holdt seg til rundt midnatt. Da forflyttet Skyggenes Kollegium med flere seg utendørs for å observere stjernehimmelen. Herr Fossen uttrykte bekymring for framtiden basert på det skuffende stjerneoppbudet, og det var en fattet, men sorgtung Lukas Steenhaven som løftet glasset og anmodet om en skål for den nye monarken, hvem nå enn det måtte vise seg å være. Den natten var det slett ingen løssluppen atmosfære på Galten, og selv Birger skal ha vært tilnærmelsesvis edru, til seg å være.


Thorvalds Dag, 25. dag Marais Sirkel, 1665 eMK

Hylet fra Myrkvatn.

(av Dr. Solomon Brynn)
Et kraftig og skjærende hyl skal ha blitt hørt fra skogen utenfor Myrkvatn for noen dager siden. Ryktene skal ha det til at det var en Ulg som våknet av vinterdvalen. Hvorfor ulgen våknet så tidlig i vårløsningen kan man bare spekulere i.
En kilde vil ha det til at det skyldes at Rimdalen, etter en rimelig fuktig kveld på Galten skal ha vært så nøden og pungsprengt at han har stukket snabben i et kvisthull og inne i stubben lå ulgen og sov. Da Rimdalen fortsatt er i live er denne teorien lite sannsynlig.


Tristans Dag, 23. dag Marais Sirkel, 1665 eMK

Skjebnevalg i Eir

(av Rafael Abrahamsen)
Det nærmer seg slutten på landesorgen etter Kong Marcus' død, som etter tradisjonen er to hundre og fireogtjue dager lang, like lang tid som mellom Simal først gikk til den siste strid mot Imperiets tropper og til hans død. På Lindas dag denne uke vil kongens siste vilje leses på hoffet, og den nye regenten vil bli presentert til folket ved nattens midtpunkt samme kveld.

Som alle vet symboliserer dette at regenten er valgt som den ypperste av Moderens folk, og at han eller hun står som en fakkel mot Nyx' mørke. I følge legendene sies det at dess klarere stjernehimmelen er når dette skjer, jo sterkere vil regentens styre være, og fullmåne betyr at regenten vil møte mange prøvelser, men bli en særdeles stor hersker som vil huskes lenge etter sin død. Skulle utnevnelsen skje midtsommers slik at solens lys fortsatt var tydelig, vil dette bety et rolig og lett styre for den nye regenten. Noen midtsommersol vil vi ikke få denne gangen, så det beste vi kan håpe på er en klar himmel, uansett om Melissa eller Roderick kommer til makten.


Olgas Dag, 17. dag Marais Sirkel, 1665 eMK

Læmsa-skriverne Våkner fra Dvalen

(av Rafael Abrahamsen)
Etter en lang og kald vinter, har Skyggedals-Læmsas skrivere pakket sakene sine og dratt ut i verden igjen. Mye har skjedd i løpet av vinteren og høsten, så de har litt å ta igjen, men snart vil de igjen sørge for at Eirons folk er oppdatert.


Olgas Dag, 17. dag Marais Sirkel, 1665 eMK

Da-Rachas Reiser Seg

(av Rafael Abrahamsen)
Spioner fra Eiron og Imperiet kan rapportere at Da-Dosh Lejjat har mønstret Da-Rachas’ hær, og at den snart er klar til å seile mot Kongeriket. Det forventes at innen en uke eller to vil vårstormene være over, og tusenvis av soldater vil være på vei mot Moderens utvalgte land.

I Heranis jobbes det på spreng for å sette opp forsvarsverker og forberede tropper, og tre kirkeridderarméer har så langt blitt plassert på strategiske steder. Flere vil komme til hvis nødvendig, men Justikaren er redd for å svekke grensen til Imperiet. Eirons folk ber til sin gudinne om frelse, men hvis ikke en ny regent blir valgt til å lede landet kan Eirons siste time være nær.