Skyggedalslæmsa Arkiv

Nyheter fra Novindas Sirkel, 1665 eMK

Moderens Dag, 29. dag Novindas Sirkel, 1665 eMK

Mystiske dødsfall i Heranis

(av Rafael Abrahamsen)
Det ser ut til at slaget om Heranis fortsatt ikke er over. Denne gangen kjempes det i det skjulte og med hittil ukjente midler.

En gruppe da-rachanske soldater hadde inntatt en vingård, og opprettet en forlegning der. En morgen ble to av vaktene funnet med strupen kuttet, men det var ingen tegn på hva som kunne ha skjedd. Et grundig søk av området avslørte ingenting, så offiserene kunne ikke gjøre annet enn å trappe opp vaktholdet. Samme natt begynte flere soldater å føle seg dårlige, og morgenen etter var mer eller mindre hele kompaniet satt ut av spill. Så, utover formiddagen begynte de første å død; en rytter ble sendt ut, men døde og falt fra hesteryggen etter bare noen få kilometer.

Kort tid etter ankom en militsgruppe fra Heranis stedet, men deres planer om å drive geriljakrig ble forpurret da det ikke var noen da-rachanere igjen å sloss mot. Invasjonssoldatene lå bare strødd på stedet, uten tegn til kamp.

Det var ingen spor etter hvem eller hva som sto bak. Sykdom? Gift? Trolldom? Eller noe enda verre? Sannheten er ukjent.