Skyggedalslæmsa Arkiv

Nyheter fra Aprans Sirkel, 1666 eMK

Moderens Dag, 25. dag Aprans Sirkel, 1666 eMK

Tallion under beleiring

(av Rafael Abrahamsen)
Da-Rachas' styrker har nå nådd Tallion. Byens forsvarere har låst seg inne bak bymurene, og en beleiring er et faktum. Det er derimot en innlysende sak at Tallion kan ikke holde ut særlig lenge, for byens matlager er nesten tomme etter den lange vinteren. Hvis ikke hjelp kommer snarest, vil byen falle.


Moderens Dag, 18. dag Aprans Sirkel, 1666 eMK

Thorin?

(av Rafael Abrahamsen)
Noen sier at de har hørt merkelige lyder på den andre siden av vannet ved Myrkvatn. Det var lyder som fra en smie, påstår de; en blåsebelg som blåser på et ildsted, en hammer som slår mot en ambolt, og den fresende lyden av rødglødende metall som avkjøles i vann.

Flere har lurt på om dette kan være gjenferdet av den kjetterske smeden Thorin, som ble anholdt av inkvisisjonen og drept bare dager etter at Myrkvatn først ble opprettet. Men i så fall, hvorfor har han ikke gått igjen før? Og hvorfor går han igjen på den andre siden av vannet, og ikke i selve Myrkvatn, hvor han ble drept?


Moderens Dag, 11. dag Aprans Sirkel, 1666 eMK

Da-Rachas marsjerer mot Tallion

(av Rafael Abrahamsen)
Hele vinteren har de da-rachanske troppene ligget rolige ved Eir-elven, og det har vært få trefninger mellom Da-Rachas og de eiriske styrkene på grunn av en kald vinter med mye snø. Nå har derimot hele hæren reist seg, og det er tydelig at den har satt kursen må Tallion, en større by som ligger sørvest i Eir hertugdømme. I løpet av bare et par uker, vil hele hæren være fremme.


Olgas Dag, 06. dag Aprans Sirkel, 1666 eMK

Skyggene sprer seg

(av Rafael Abrahamsen)
For aller første gang noensinne, har en skygge blitt sett utenfor Skyggenes Dal. Det var en gruppe kirkeriddere stasjonert ved Fjellfot i Heranis som møtte skapningen; de kunne fortelle at først hørte de en intens, klaprende lyd, og så ble de angrepet av en mørk, uformelig skikkelse som kom ut av skogen. Skapningen angrep med et svart, unaturlig skarpt sverd, og var tilsynelatende umulig å skade med sverd. To av kirkeridderne måtte bøte med livet, men snart innså en av ridderne at vesenet fryktet fakkelen hans, og klarte å drive det bort.

Ingen av kirkeridderne visste hva slags skrømt dette var, men det er mer enn velkjent for Myrkvatns folk. Det ser ut til at ondskapen sprer seg.


Moderens Dag, 04. dag Aprans Sirkel, 1666 eMK

Apransnarr!

(av Rafael Abrahamsen)
Rapportene om at ulg hadde lagt hele Eiron under seg har vist seg å være sterkt overdrevet. ”Jeg er ikke en forkledd ulg,” sier Reginald den Røde i en kommentar.


Fredens Dag, 01. dag Aprans Sirkel, 1666 eMK

Ulgen invaderer!

(av Rafael Abrahamsen)
Overalt på Eiron kommer det rapporter om at byer har blitt overfalt av hærskarer med ulg. Millioner av ubeistene har angrepet, og tusenvis av verdensborgere i alle land har ledd seg i hjel av det forferdelige angrepet. Ulgenes ledere har tatt plassene til både kong Roderick og keiser Anaximander, og styrer nå henholdsvis Eiron og Imperiet med jernklør.

I Skyggenes Dal har det vist seg at medlemmene av Skyggenes Kollegium hele tiden har vært infiltratør-ulger i forkledning, og avslører nå sin mesterplan for herredømme over Eiron. ”I århundrer har vi ulger planlagt dette,” forklarer ulgen som var forkledd som Reginald den Røde, ”og endelig har vi lykkes. Menneskene har svekket seg selv gjennom århundrer med krig, og nå er vår dag kommet. Vi har hersket over Eiron før, og nå hersker vi over Eiron igjen.”