Skyggedalslæmsa Arkiv

Nyheter fra Junus Sirkel, 1666 eMK

Moderens Dag, 27. dag Junus Sirkel, 1666 eMK

Pest – Igjen!

(av Rafael Abrahamsen)
Det ryktes at den samme pesten som tidligere i år brøt ut i Kirrai, nå har brutt ut i Panzotta, nærmere bestemt i selve Triangelbyen. Rådet har satt seg i lengre samtaler for å bestemme hvordan de skal hanskes med denne situasjonen, men ennå har ingenting blitt gjort. Noen mener dog at angrepet fra Kirrai i forrige uke har noe med pesten å gjøre...


Moderens Dag, 20. dag Junus Sirkel, 1666 eMK

Panzotta er under angrep!

(av Rafael Abrahamsen)

Nok en gang har Kirrais grønne seil dukket opp! Denne gangen nesten helt ved Triangelbyen, hvor ett av Panzottas største skipsverft har blitt angrepet. Verftet ble påført store skader før angriperne ble jaget på flukt, men ett av de kirraiske skipene ble senket, og flere medlemmer av mannskapet tatt til fange. Det antas at de vil bli avhørt og senere henrettet.


Moderens Dag, 13. dag Junus Sirkel, 1666 eMK

Den ville flukten

(av Rafael Abrahamsen)
Det rapporteres at Da-Rachas’ hær trekker seg tilbake i retning av Esobar. Raul har igjen blitt gitt tilbake sin posisjon som baron, som en belønning fra kongen for sin heltemodige innstats, og følger sammen med sørstyrkene og sine stille krigere etter invasjonsstyrken. Samtidig har også kongen og justikaren nådd fram til fronten, og leder hæren mot Esobar, der man antar at det siste slaget vil stå.


Moderens Dag, 06. dag Junus Sirkel, 1666 eMK

Slaget om Tallion

(av Rafael Abrahamsen)
Endelig har det så langt mest avgjørende slaget mellom Eiron og Da-Rachas stått. Raul og sørstyrkene kom på scenen sannsynligvis bare timer før Tallion ville ha falt, men møtte likevel en stridsklar og relativt uthvilt da-rachansk hær. Slaget sto i flere timer, med Raul og hans stille krigere i spissen, uten at noen av sidene fikk noe klart overtak.

Til slutt ble den da-rachanske hæren tvunget til å trekke seg tilbake – Eiron hadde vunnet slaget! Moralen blant de eiriske styrkene er høy, men krigen er langt fra over.


Olgas Dag, 01. dag Junus Sirkel, 1666 eMK

For Tallion, Kongen og Moderen!

(av Rafael Abrahamsen)
Tallions skjebne er kanskje likevel ikke forseglet! Nesten alle sørstyrkene har blitt sendt mot Tallion for å hjelpe, dimittert av justkaren etter at det har blitt bekreftet fra alle hold at Imperiet har nok med sitt og er ute av stand til å sette opp et angrep. Trollangrep har gitt dem store problemer, men helt uventet har Raul Markasite, som tidligere var baron av Svartsjø fram til at kong Roderick avsatte ham for å ha framprovosert det da-rachanske angrepet, tatt ledelsen for styrkene og pisket dem fram mot Tallion. Raul har blitt sett ledsaget av en gruppe merkelige, stillferdige krigere som har vist seg uvurderlige i kampene mot trollene. Raul har også vært i stand til å lede hæren til flere skjulte matlagre og daler med tilgang på frukt, vann og vilt, noe som har økt moralen betraktelig.