Skyggedalslæmsa Arkiv

Nyheter fra Maias Sirkel, 1666 eMK

Moderens Dag, 23. dag Maias Sirkel, 1666 eMK

Tallions fall er nær

(av Rafael Abrahamsen)
Det ryktes at Tallions matlagre forlengs er tomme, og soldatene er i ferd med å bli slitne av de endeløse da-rachanske angrepene. Invasjonsstyrkens katapulter og bueskyttere har hamret på forsvarsverkene i flere uker nå, og til tross for heltemodig innsats fra forsvarerne, ser det ut til at enden er nær hvis ikke hjelpen kommer omgående.


Thorvalds Dag, 19. dag Maias Sirkel, 1666 eMK

Kaptein LaVega på nye eventyr

(av Rafael Abrahamsen)
Den berømte Abraham LaVega fra Panzotta, kaptein på Den Blå Rose og kjent for være den første som har seilt rundt Eiron på vintertid, den som har seilt raskest fra Triangelbyen i Panzotta og til Stoba i Imperiet og den eneste som har faktisk seilt INN i Stormhavet og kommet ut igjen, har satt ut ord om at han søker brave sjømenn for en ny ekspedisjon inn i Stormhavet.

”Det må finnes NOE bak Stormhavet,” skal LaVega ha sagt. ”Og jeg har tenkt å være den første til å finne det! Å feile er ikke noe alternativ!”


Moderens Dag, 09. dag Maias Sirkel, 1666 eMK

Panikk i Eiron!

(av Rafael Abrahamsen)
Nok en gang ser ting mørkt ut for Eiron. Hvis Tallion faller, vil Da-Rachas få et nesten uslåelig fotfeste, og snart være i stand til å marsjere inn i selve Eir. Kongen og justikaren har samlet sine beste styrker, og sendt dem i retning av den beleirede byen, men marsjen har møtt uventede problemer. Dårlig vær har gjort marsjen lengre og hardere enn den vanligvis burde være, og mange større grupper troll har blitt drevet ut av skogene, desperate etter å finne mat etter den lange og snørike vinteren. Trollene har angrepet forsyningslinjene flere ganger, og gjort store skader på dem, noe som har skapt store forsinkelser. Hæren har presset videre, men uten tilstrekkelige forsyninger, står soldatene i fare for å være for slitne til å stå i mot Da-Rachas' krigsmaskin.


Moderens Dag, 02. dag Maias Sirkel, 1666 eMK

Barbarer ved portene

(av Rafael Abrahamsen)
Ryktene er sanne, Vargheimens horde er i bevegelse. I løpet av vinteren har klanene samlet seg, og nå har de rykket over elven Auren, på vei sørover og inn i Trilenira. Det mange finner merkelig, er at hertug Vinter ikke har foretrukket en mine for å stoppe sine erkefiender.

Og på toppen av alt ryktes det at Ørnebror leder horden.