Skyggedalslæmsa Arkiv

Nyheter fra Novindas Sirkel, 1666 eMK

Tristans Dag, 22. dag Novindas Sirkel, 1666 eMK

Hvalfangere forsvunnet

(av Rafael Abrahamsen)
Det meldes fra Triangelbyen at en stor hvalfangerflåte som har arbeidet i havet sørvest for Panzotta har forsvunnet sporløst. Flåten, som var eid av Milvenos-familien, besto av over ti større skip og flere dusin mindre båter. Bare en av båten vendte tilbake til Panzotta.

”Vi hadde harpunert en hval,” forklarer skipperen for jaktbåten, ”og den dro oss bort fra resten av flåten. Den hadde en enorm styrke og utholdenhet, og det gikk over en time før vi fikk trøttet den ut. Da vi endelig fikk drept den, hadde det alt blitt mørkt, og med hvalen på slep tok det lenge før vi kom tilbake der de andre skulle være, og da vi endelig kom fram, var det ingen å se. Vi trodde vi hadde kommet ut av kurs, for det var ikke et lys å se. Flere dager drev vi rundt på havet, og vi trodde alt håp var ute, før vi endelig så Panzottas kyst. Overraskelsen var stor når vi kom til Triangelbyen, og ingen hadde hørt fra resten av flåten. Skipene var nesten fullastet, og burde ha kommet flere dager før oss.”

Ingen har hørt noe siden. Det ryktes derimot at gallionsfiguren til skipet Den Blodige Havfrue skal ha blitt funnet på vestkysten av Panzotta.


Thorvalds Dag, 17. dag Novindas Sirkel, 1666 eMK

Indre strid i Trilenira

(av Rafael Abrahamsen)
Til tross for at faren fra Da-Rachas nå ser ut til å være borte, er det langt fra ro og orden i Eiron. Det er fortsatt kaos i Heranis, og Trilenira er fortsatt løsrevet fra resten av kongeriket.

Men selv ikke internt i Trilenira er det rolig. Folk er nervøse av å ha Ørnebrors horde så nært, og krefter innad i det Vinter nå omtaler som Storhertugdømmet Tirlenira har begynt å ta fordel av situasjonen. Jarl Martinius av Ravnborg har begynt å ta seg friheter, og utnevnt biskoper, knyttet allianser i Skyggenes Dal og gitt store løfter i mange retninger. Storhertug Vinter har fått nyss om hans handlinger, og beordret ham henrettet. Jarlens kone, jarlefru Yvonne, som er arving av tittelen og Ravnborgs virkelige hersker, har underkastet seg den selvutnevnte storhertugen og bedt om Vinters tilgivelse. Hennes skjebne har ennå ikke blitt avgjort, men det ryktes at Martinius har flyktet fra Trilenira.

Kardinalen har bannlyst Martinius i Eiron, og lover enhver som er kjetterisk nok til å ta seg friheter som kun er forbeholdt en kardinal, slik biskoputnevnelse er, skal brennes på bålet. Kong Roderick er heller ikke fornøyd, og har lovet at enhver jarl eller baron som prøver å snu kappen etter vinden og ta fordeler av Vinters svik eller Hertug Ludwigs feighet vil få en passende straff når situasjonen er avklart.


Thorvalds Dag, 10. dag Novindas Sirkel, 1666 eMK

Et vendepunkt

(av Rafael Abrahamsen)
De siste ukene har vært tunge for den eiriske hæren. Gang på gang har uflaks rammet dem, og gang på gang har de lidd store tap mot de da-rachanske styrkene. Faktisk har tapene vært så store, at fienden hadde klart å slå seg vei forbi Tallion, og inn i Eir hertugdømme.

Så, en morgen, skjedde noe helt uforklarlig. To eiriske speidere oppdaget det først: De da-rachanske stykene var borte. De eiriske kommandantene var først vare på en felle, men snart var det ingen tvil; fiendens hær var i ferd med å gjøre en hurtig, men organisert tilbaketrekning.

Det er klart at tilbaketrekningen er total, og ikke en midlertidig strategi, for den da-rachanske styrken ikke brenner jorden bak seg, eller tar med seg fanger eller verdier utover det som kan flyttes raskt. Hva som har framprovosert denne plutselige tilbaketrekningen, vites ikke. Da-Rachas hadde kunne nå hovedstaden på mindre enn en sirkel om kampanjen hadde fått lov å fortsette.


Simals Dag, 06. dag Novindas Sirkel, 1666 eMK

Rimdal krever omvalg!

(av Rafael Abrahamsen)
Etter å ha vært savnet i flere uker, har borgermesterkandidat Erik Rimdal kommet til rette igjen. Sammen med Birger Malthus har Rimdal ankommet Myrkvatn med en større mengde tomme øltønner, og krever at borgermestervalget umiddelbart skal gjøres på nytt, siden det ble avholdt mens Rimdal og Birger var borte fra byen. I følge Rimdal sloss de to seg på heroisk vis seg vei inn i skyggenes skulte borg, hvor de ødela hver eneste av de ondsinnede vesenene. Dette alene, mener Rimdal, bør være bevis nok for at han selv bør umiddelbart gjøres til borgermester, og Birger til magistrat.

Borgermester Steenhaven har tatt kravet med stoisk ro, og informert Rimdal om at han skal tenke over saken, og at et omvalg nok vil bli holdt... om fem års tid.