Levende Rollespill

- Teater uten publikum


Opprinnelig tekst av Håkon Mosseby kan leses her.
Denne teksten er lett modifisert med forfatters samtykke.


TeatermaskerLevende rollespill er som overskriften antyder en teaterform, men en uvanlig slik. Her er alle deltagere både skuespiller, publikum, forfatter og iscenesetter i et. Samtidig som man selv spiller sin rolle opplever man andre roller på samme måte som en publikummer, men man gjør mer enn å se, man deltar også i handlingen. I den tiden et spill varer er virkeligheten en annen og man befinner seg i et imaginært miljø hvor skjer ting med deg som ikke skjer med deg til vanlig.

En gruppe arrangører tar på seg å organisere det hele. Disse samordner og skriver de fleste rollene og der gjennom lager ulike intriger og plot som rollene kan spille på. Arrangørene ordner også i de fleste tilfellene praktiske ting som mat, spillested, overnattingsform osv. Arrangørene har dessuten ansvar for å lage spennende hendelser og "opptrinn" som kan skape reaksjoner blant spillerne. Når selve spillet starter er imidlertid det meste av arrangørenes arbeid over. Fra da av er det spillerne gjennom sine handlinger som driver det hele fram. Arrangørene (av noen kalt dommere eller spilleledere) befinner seg for det meste utenfor spillet, eller de trer inn som forskjellige roller.

En som vil delta på en live (som det ofte kalles, eng. uttale) må sørge for en del ting selv. Det viktigste er å ha et kostyme som passer til tid og miljø. Kostymet bør ha et mest mulig korrekt utseende, men kan i utgangspunktet være laget av alt fra gamle plagg til nye dyre stoffer. Uansett må det påregnes en del sying. Det er kostymets "ytre" eller i det minste det som andre spillere kan se som bør være ekte. Innerst kan man bruke moderne plagg. En viktig detalj som kan være vanskelig å få til er sko, men her finnes det akseptable løsninger. I tillegg til selv kostymet trenger man kanskje et våpen (laget etter bestemte regler) og forskjellige rekvisita knyttet til sin rolle. Disse lager rollene selv, og alt rollen har i spill er ting som er spillerens eiendom og spillerens ansvar å passe på.

Når spillet starter er man ikke lenger Ola Nordmann fra Krokvegen 10, men man blir f.eks. trollmannen Castorius fra den stengte by Khor, med magiske evner og viktige ting å foreta seg. Hele tiden mens spillet pågår er man i sin rolle, også mens man sover. Det er opp til hver enkelt hvor offensiv og aktiv man vil være, men som regel blir man dratt inn i spillet av andre roller. Hver rolle er i større og mindre grad innblandet i forskjellige store og små intriger, hvor innblandet kan spilleren selv være med å avgjøre i forkant. Når spillet starter er imidlertid rollen fastlagt med bakgrunnshistorie, familieforhold, yrke, bosted osv. Rollebeskrivelsen kan også inneholde personlighetsbeskrivelser, og siden presentasjonen av én rolle overfor andre roller ofte bygger på denne er det viktig å prøve å "bli" den rolle man spiller. Rollen kan også bli gitt bestemte mål for liven, for på denne måten å gi spilleren noe mer konkret å arbeide mot. Rollen kan bli drept under spill, da får man en ny rolle som ikke på noe vis er knyttet til den forrige.

Det som står over er en grov skisse av hvordan levende rollespill fungerer. Det finnes mange variasjoner, men i det store og hele er de fleste liver bygd over samme lest. I Trondheim har det etterhvert utviklet seg slik at stemningen og opplevelsen på en live er det viktigste. Om ens egen rolle når sine personlige mål er kanskje ikke så viktig dersom man selv har flotte opplevelser. Uansett om man når egne mål eller ikke er det alltid spennede og morsomme ting å oppleve. Og nettopp opplevelsen er et mål for våre spill i Skyggenes Dal. Vi ønsker at du som deltager skal føle at du har hatt en underholdende opplevelse, en "ferie fra eget liv".

Det er viktig å huske at selv om man skal prøve å spille sin egen rolle så godt som mulig skal man også la seg underholde av det ens egen rolle gjør. Det kan derfor være nødvendig å la rollen ta sjanser som kan være farlige for rollen. Uansett hvordan det går vil du som spiller komme helt uskadd ut etterpå, selv om rollen kan ha fått ganske hard medfart. Grunnen til dette er selvsagt at kamp foregår med polstrede våpen som ikke gjør større skade enn ett og annet blåmerke. Hvor mye man ser av kamp er selvsagt avhengig av rollen, men man kan komme ut for andre ting som skader rollen. Alle slike ting simuleres ved hjelp av brukbare erstatninger. Skjønner du ikke helt hva vi mener? Bli med, det er den beste måten å forstå hva vi mener!


Skyggenes Dal søndag 19. august 2018 kl 08:43