Skjebnens Kall

OppsummeringFaktaopplysninger

 

Spillstart:

Lørdag 27. mars 2004 ca 18:00

Spillslutt:

Lørdag 27. mars 2004 ca 01:00

Antall deltakere:

23


Dette skjedde...Eirons adel er samlet på slottet i Eir, og rådet kan starte. Styrt av Mester Solange Detruire, begynner adelsrådet i lavmælte former. Mester Detruire forklarer situasjonen, at to identiske testamenter har dukket opp, og hva som er lovens gang i en slik situasjon. Skriveren Elisa Kelnen, kongens rådgiver Kendall Wyrd, kongens livlege Ramuel Ramses og de tre som bevitnet at testamentet ble skrevet, får alle anledning til å forklare seg om kongens sykdomsforløp og omstendighetene testamentet ble skrevet under. Både Hertug Dominic og Hertuginne Lianne er ute av stand til å gjøre rede for hva som faktisk ble skrevet, det samme er skriver Kelnen, mens Hertug Augustin mener bestemt at Prins Roderick var den som hadde blitt utnevnt til monark i testamentet.

Videre utspørringer av de involverte kaster ikke mye mer lys over situasjonen, og observatørene fra Suprakonklaven begynner etter hvert med mer inngående avhør av partene. Mange snakker om trolldom og mørke krefter, og det er mer eller mindre enighet om at noen har gjort dette for å skade Eiron i hennes mørkeste time og spre splid og kaos.

Møtet går sin gang til det er tid for å avgi sine stemmer. Blått angir Kronprinsesse Melissa, mens rødt symboliserer Prins Roderick. Straks etter stemmegivingens slutt, sjokkeres selskapet ved at Baron Rolf Petter Tage av Heirunsborg slår ned fungerende Jarl Sivert av Ravnafjell, angivelig for å ha misforstått hans råd. Suprakonklaven ser ingen grunn til å underkjenne avstemningen på grunn av dette, og de lovkyndige trekker seg tilbake for å telle opp resultatet.

Før opptellingen er over, blir det på nytt dramatikk da Kardinal Katarina Cladvius får et illebefinnende like før hun skal utrope den nye monarken. Doktor Ramses har aldri sett noe liknende, og nok en gang brer usikkerheten seg. Kardinalen viser seg likevel sterk nok til å presentere resultatet, og gir Kronprinsesse Melissa Simals Sverd som symbol på at hun nå er Eirons hersker.

Så, til alles overraskelse, overlater Kronprinsesse Melissa sverdet til sin bror og sier fra seg tronen. Forbløffet, men fattet, tar Prins Roderick sverdet og setter seg på tronen. Han sier noen velvalgte ord, før han går ut for å møte folket som Eirons nye konge - Kong Roderick I.