Skumringens Vokter


"Skyggenes Dal. I en verden preget av krig, nød og evigvarende konflikt, er navnet på det lille, bortgjemte stedet på alles lepper. Noen sier det med irritasjon og hat. Dalen har blitt en torn i manges sider, et sted hvor uønskede elementer samles og gjemmer seg i skyggene, et sted hvor det finnes store skatter man kan se, men ikke nå. Andre sier navnet med ærefrykt, deres nysgjerrighet vekket av det mystiske og uforklarlige som skjer i dalen.

Og igjen andre snakker med håp i stemmen. Et håp om fred, forsoning, en slutt på nøden. Hittil er det krigen og hatet som har trukket det lengste strået, men mange håper fortsatt.

Reginald den Røde har i nesten to år stått som en fakkelbærer for håpet, noen ganger figurativt, andre ganger bokstavelig. Utrettelig har han gang på gang løftet sitt sverd, Thorinsblot, møtt mørkets skapninger så vel som mennesker som har ønsket å kue dalens folk, og aldri har han sviktet. I tilegg til å lede den evige striden mot skyggene, har han tatt på seg mantelen som Myrkvatns magistrat etter Benjamin Maglars fall i fjor sommer.

Men selv for en stor mann kan ansvaret bli for mye. Reginald er først og fremst en kriger, ingen byråkrat. Det er på tide at noen tar et steg forover, og deler ansvaret..."

- Vandreren

Om Spillet


Et år fra nå skal Myrkvatn velge en ny leder, en borgermester. Posisjonen vil være valgt av folket, og således unik på hele Eiron. Øyne over hele verden følger valget, for Myrkvatn har blitt et viktig holdepunkt. Stedet har blitt et fristed, et glimt av sivilisasjon, i en vill og mystisk dal der store rikdommer finnes for den som våger å høste dem, så vel som nøytral grunn for politiske spill. Små og store krefter har sine egne interesser i valget, og ønsker å ivareta disse.

I tillegg foregår mye i bakgrunnen. Kriger raser over hele verden, og mange merkelige mennesker har kommet til dalen. Ikke alle har gode hensikter...

Praktisk Informasjon


Spillet vil foregå 10.- 14. august 2005 i Landsbyen i Haltdalen.

Det er gode muligheter til å skrive sine egne roller eller rollekonsepter til denne liven. Ta kontakt med oss i god tid for å diskutere det nærmere. Fristen for innsending av egne roller er satt til 1. mai. For å sende oss rolleforslag kan du benytte dette skjemaet. En veiledning for å skrive egen rolle finner du i Kompendiet.

For å få flest mulig til å melde seg på tidlig har vi satt to frister for betaling:

  • Før 1. februar 2005: 550,-
  • Før 15. juni 2005: 700,-

Påmeldingsavgiften må betales til vår konto 4223.06.19284 innen disse fristene.

Merk at medlemmer av Landsbyen får 150,- avslag på disse prisene. Dette gjelder kun for medlemmer for det året spillet avholdes, dvs. 2005 for Skumringens Vokter.

Vi opererer forøvrig med en aldersgrense på 15 år for dette spillet.

Vi refunderer ikke pengene etter 1. juli

Mer informasjon kommer, så følg med!

Vi sees i Skyggenes Dal.