Skumringens Vokter


Solen hadde begynt å stige opp over trærne rundt Myrkvatn. Reginald den Røde slapp ut et lettelsens sukk, og med en sliten håndbevegelse gjorde han tegn til at vekterne skulle vekke dagvakten og så få seg litt velfortjent søvn.


Natten hadde vært en av de mest slitsomme på lenge. Ofte holdt skyggene seg i ro i flere uker, men enkelte netter angrep de i store skarer. Dette hadde vært en slik natt. Reginald hadde talt fire ødelagte skygger, tre hadde blitt jaget på flukt og minst fem til hadde vært i området uten å komme inn i landsbyen. Denne natten hadde gudene vært med vekterne, ingen hadde blitt drept og bare noen få av dem hadde tatt mindre skader. Reginald mintes likevel katastrofen som de hadde opplevd en sirkel tidligere, når fem heraniske flyktninger som alle hadde vervet seg til vektertroppen hadde blitt lurt inn i en felle og drept av skyggene.

Heldigvis var våren her, og nettene ble kortere nå. Men snart kommer sommeren, og etter den høsten, og så vinteren med sitt nesten evige mørke, der hver dag kunne bli til en evig kamp. Og når dagen så grydde og kampene endelig tok slutt, skulle dagslysets få timer brukes til å være magistrat og styre det lille samfunnet.

Reginald så på folket som en etter en begynte å stå opp for sine daglige gjøremål. Snart skulle han samle dem, og fortelle dem nyheten. Han hadde tenkt tanken i over et år nå; helt siden den natten Vili Hildegard, eller i alle fall gjenferdet hennes, hadde påkalt Moderens Vrede og tatt fra han motet. Reginalds mot hadde kommet tilbake dagen etter, men sammen med det hadde han begynt å forstå: For å best kunne beskytte dalen fra Mørket, kunne han ikke styre den. Den jobben måtte noen andre gjøre. Lenge hadde han jobbet med Skyggenes Kollegium for å lage et system som passet Myrkvatn best mulig, og endelig var det ferdig.

?'Godtfolk,?' begynte Reginald, og folk begynte å snu seg mot ham. Endelig skal han fortelle folket nyheten. Reginald den Røde skal fra nå av kun være Dalens Vokter. En ny magistrat skal utnevnes. Og Myrkvatn skal velge en borgermester.


Første Infoskriv


Hei alle påmeldte!

Vi har nå 130 påmeldte på Skumringens Vokter, men vi ønsker oss fortsatt flere! Spillet er ikke fullt før vi når to hundre, og helst vil vi ha minst 150. Vi har hørt fra flere som har tenkt å melde seg på, og som til og med har sendt oss rolleforslag, men som ikke har sendt påmelding ennå ?- derfor, har du venner som har tenkt seg på spillet, få dem til å melde seg på nå! Tidligere påmeldinger gjør ting lettere for oss.

Folk som har tenkt å sende inn egne rolleforslag har frist til 1. mai på å gjøre dette. Etter første mai vil vi ha kommet for langt i skriveprosessen til å lett kunne flette inn forslag fra dere. Det er fortsatt mulig å komme med ideer og ønsker etter denne fristen, men da er det ikke sikkert at vi kan ta dem med. De av dere som har tenkt å sende inn utviklingsskriv på gamle roller bør også gjøre dette innen denne fristen.

Andre betalingsfrist kommer også nærmere, denne er 15. juni. Påmeldingsavgiften må betales til vår konto 4223.06.19284, og prisen er nå 700 kroner, medlemmer av Landsbyen får 150,- avslag på denne prisen. Hvis du ombestemmer deg og ikke vil delta likevel, er det til stor hjelp for oss om du melder fra om dette innen denne fristen.

Hvis du er interessert i å vite hva som skjer i Eiron, vil det lønne seg å abonnere på Skyggedalslæmsa (se http://skyggenesdal.org for mer informasjon). Læmsa vil bli oppdatert minst en gang hver uke fra til Skumringens Vokter.

Mer informasjon kommer i løpet av sommeren!

Vi sees i Skyggenes Dal.