Skyggene Truer

OppsummeringFaktaopplysninger

 

Spillstart:

Fredag 1. november 2002 ca 21:30

Spillslutt:

Søndag 3. november 2002 ca 13:00

Antall deltakere:

75


Dette skjedde...For å feire ankomsten til dalen og det påbegynte arbeidet, erklærer Erik Rimdal Den Vraltende Galte for åpen, til stor glede for alle i følget. Idyllen skal dog ikke vare lenge; snart blir leiren hjemsøkt av en demonisk kvinne som forhekser følgets krigere og får dem til å angripe hverandre. I forvirringen som følger forhekser demonen magistrat Benjamin Maglar, og tar ham med til et ukjent sted i skogen. Ikke før har kvinnen forsvunnet, før følget får sitt første møte med dalens kanskje farligste trussel: Skyggene. Disse skrømtene viser seg å være nesten umulig å skade med våpen, men etter en liten stund blir det tydelig at de frykter lys. Folket lærer seg å frykte den raslende lyden som alltid kommer før et angrep.

Neste dag vender Maglar tilbake, og han kan fortelle at han har blitt holdt fange av en trollmann og hans vandøde lakeier. Et angrep fra krigere i svarte lærrustninger gjorde det mulig for ham å rømme, og i forvirringen endte han opp med et sverd som trollmannen tidligere hadde brukt. Det viser seg at når sverdet trekkes gripes Maglar av en enorm blodtørst som bare kan stagges ved at sverdet trekker blod. Maglar blir fratatt kontrollen over gruppen med hans eget samtykke, og Vargen, Zerxes og Aristide ? som senere viser seg å være Reginald den Røde ? deler ansvaret mellom seg.

Smeden Thorin smir i løpet av dagen om Reginalds sverd, slik at det skal virke bedre mot skyggene. Thorins anstrengelser er ikke bortkastet, og følget vinner en strålende seier mot skyggene samme natt. Det Thorin derimot har unnlatt å fortelle er hvordan han har smidd om sverdet: Han har gjennom et kjettersk rituale brukt øynene til unge Svanlaug Lauvås for å forhekse våpenet, som nå har fått navnet Thorinsblot. Dette kommer for en dag når Svanlaugs gjenferd kort tid etter skyggeangrepet dukker opp og gråtende trygler om å få øynene sine tilbake...

Tidlig neste morgen angriper trollmannen som tidligere hadde tatt Maglar til fange. Han dreper umiddelbart Maglar med trolldom, og krever å få sverdet tilbake. Men til alles overraskelse reiser magistraten seg igjen, og går til angrep på trollmannen, kun for å bli slått død til bakken på nytt og på nytt. Tilslutt klarer følget å overmannen trollmannen, og han dør i det Reginald den Røde stikker Maglars sverd igjennom kroppen hans. Maglar tar straks tilbake sverdet, og omtaler det i samme øyeblikk som "Blodsbror". Magistraten drar så til Lauvåsgården, for å ta seg av ting som har skjedd der i løpet av natten.

En gruppe adelsfolk som har reist sammen med følget viser seg så for å være inkvisitorer, og jager ned og henretter forræderen Jeremias Ask, som de tidligere har avslørt på kløktig vis ved hjelp av en nidvise. Inkvisitorene avslører deretter at en gruppe kirkeriddere er på vei, og erklærer Skyggenes Dal for eirisk territorium. De starter en rettssak mot Thorin for hans kjetteri og mordet på Svanlaug, og han dømmes til døden. Før dommen kan fullbyrdes, forteller Vargen at hans egentlige navn er Ørnebror, hærføreren fra Vargheimen, og krever å ta Thorins liv. Den første av Ørnebrors piler bommer, men den andre treffer Thorin i hjertet, og smeden faller død om på den kalde bakken.

Historien forsetter i første infoskriv for Moderens Vrede.