Verdenen"En flat verden strekker seg ut mellom den store isveggen i nord og Stormhavet i sør. På denne krigsherjede verdenen lever et mangfold av folk og kulturer i alt annet enn harmoni. I det som følger skal jeg gi dere en beskrivelse av folkene og landene jeg til nå har vandret i..."

- Vandreren

Verdenskart panzotta vargheim da-rachas imperiet skyggenes dal kirrai dunkelwald kongeriket skumringsfjellene

Skyggenes Dal

"Skyggenes Dal. Kanskje verdens siste og eneste håp. Siden jeg først kom hit, har mangt og meget forandret seg. Å starte fredsprosesser og megling skulle vise seg å være mer vanskelig enn jeg trodde, for konfliktene på Eiron er dype og gamle; eldre enn selv jeg. Folks ønske om makt og rikdom har blendet dem, og i stedet for å bruke dalen som nøytral grunn, har de forsøkt å ta den som sin egen. Så langt har ingen lykkes, men om ting ikke forandrer seg, er jeg redd for at det bare er et spørsmål om tid."
- Vandreren

Kongeriket Eiron

Å si noe om folket i Eiron er som å beskrive hvert enkelt snøfnugg som faller til marken. De er like forskjellige som natt og dag, men samtidig like. Her finner du alt fra det mest harmløse jomfruhjerte låst inne i et kloster, til de mest nådeløse leiesverd. Her finner du fattigdom og nød blandt bønder som er falt i unåde, og adelsfamilier som med ett daglig forbruk kunne ha fødd halve kongerike i årevis. Men en ting har de felles, alle de som er født i Eiron, og det er troen på Moderen.
Utdrag fra "I Eirons vinhaver"
Vandreren
Fra Vargheiene i nord til Skumringsfjellene i sør strekker det eldste riket i verden seg mektig utover. Det var her man først krøp ut av analfabetismen, og en kirkeorganisasjon først så dagens lys. Innbyggerne ser på seg selv som det eneste virkelig siviliserte folkeslaget, og kirkehæren legger til stadighet ut på militære overbevisningstokt til de vantro nabolandene. Her finner du også den beste vinen du noen gang har smakt...

Anaximanders Imperium

En lang rekke slaver subbet utmattet bortover veien i samme retning som meg. Jeg var uvant med slikt, selv om jeg selvsagt hadde hørt snakk om at denne skikken var ganske utbredt her nede. Det var folk fra forskjellige land, begge kjønn, og i alle aldre. Til og med barn. Kuede, gledesløse øyne var slått ned i bakken, kun opptatt av å ta et skritt til. Jeg kunne lett ha befridd dem, siden det var to unggutter som drev flokken fremover. Men jeg hadde ikke kommet for å befri slaver. Jeg slengte noen matbiter til de minste i det jeg passerte, og la dem fort bak meg.
Utdrag fra "Slaver og fiken"
Vandreren
Fra de omstridte Skumringsfjellene i Nord til Stormhavet i sør strekker det mektige Imperiet seg. Som hovedfiende av Kongeriket Eiron er de selvsagt en sterk militærstat med godt utbygd statsvesen. Det er et sterkt klassedelt samfunn hvor slavene kan drepes bare på innskytelse og de rike bade i blodet deres. Imperiet er langt fra et koselig sted, uansett om jeg snakker om folket eller naturen. Men det harde livet før harde folk, og jeg har aldri siden sett bedre soldater en her...

Klansterritoriet Vargheim

En vennlig hånd utstrakt til en gammel kone som hadde falt på bakken og med ett var hans skjebne forseglet. Hvordan kunne han vite at de som bærer blått er hellige og ikke kan berøres av urene hender? Jeg vet i hvert fall at den som bærer sorgens farge, født til tittelen offer ikke kan berøres. Jeg vil ikke begå samme feil.
Utrag fra "Mitt møte med barbarene"
Vandreren
Helt oppe i nord, i et karrig landskapsom er plaget med mye vulkanutbrudd, lever folket som i Kongeriket Eiron går under navnet Barbarene. Selv kaller de seg Folket og er et klansbasert samfunn uten fast statsapparat eller sentral styring. Men folket og deres hjemland byr på mer enn du aner...

Handelsøyene Panzotta

"Før jeg setter foten på landjorda har jeg sett representanter for alle verdens folk her i form av slaver, handelsmenn, sjøfolk, tyver og byens øvrige befolkning. Skip i alle former og farger fyller havnene, dette er byen deres, sjøfolkenes by."
Utdrag fra "I havets våte favn"
Vandreren
Ute i havet, vest for Kongeriket Eiron, ligger en øygruppe opprinnelig befolket av fiskere fra Eiron. I dag er de den eneste virkelige flåtemakten i verden, og skip kan ikke bygges uten at Panzotta gir lov til det. De har full kontroll over all handelsvirksomhet til sjøs, og mye av den til lands. Tre mektige familier styrer alt i dette merkelige samfunnet, og de kan sette himmel og jord i bevegelse med et knips i fingrene. De var de eneste som ikke deltok aktivt i den store krigen, og handel med begge stridene parter viste seg å være virkelig lønnsomt...

Fjellfolket i Skumringsfjellene

I fjellene mellom Eiron og Imperiet lever et stammefolk.
De er få i antall, men er hitill ikke blitt erobret av noe land.
De har ingen lojalitet til noen av de stridene partene, og hver stamme ledes av hver sin høvding

Føydalriket Kirrai

"Folket her er annerledes fra alle andre jeg har sett, de er utrolig høflige, både mot fremmede og hverandre, både de over og under dem i stand. Ære er svært viktig for dem, deres tradisjoner for ære og aktelse ovenfor seg selv og andre er sterkere enn noe annet jeg har sett. For en som kommer utenfra, er det nesten unaturlig og ikke minst litt skremmende."
Utdrag fra "En krigers ære"
Vandreren
Sørøst på kontinentet, bortenfor Kellerawan-skogen eller De Svarte Skogene som de også kalles, ligger Kirrai, et merkelig og mektig folk styrt av store klansledere. Med sine mektige krigere og vise lærde, er de en stormakt på linje med Eiron og Imperiet. Med landets mest karakteristiske trekk er nok folkets sterke begreper om ære...

Lydriket Dunkelwald

Aldri har jeg møtt et så stillferdig og innsluttet folk, ikke en gang hos folkene i nord. Jeg ble tatt godt i mot, dog til tider med stor undring, men det var nesten som om folket var redde for å snakke med meg. De hadde lite, Dunkelwalderne, men det lille de hadde var de villige til å dele. Skjønt, jeg lurer litt på om de gjorde det mer av frykt enn av gjestfrihet...
Utdrag fra "Skogens dyp"
Vandreren
Trykket inn i de store skogene øst for Eiron og Imperiet, ligger Dunkelwald, et lite rike styrt av Kirrai. Enkle, trauste folk er det som bor der, og de lever enkle og trauste liv. Liv, som styres av altoppslukende frykt for det mystiske folket som bor i skogene rundt dem...

Da-Rachas duur Taroq

"Av alle steder jeg noensinne har besøkt, så må Da-Rachas være det som virker mest fremmed for våre øyne. De slår hverandre, de dreper med den største selvfølgelighet, og de tilber guder som mange vil betrakte som onde. Likevel er ingen av disse trekkene tilfeldige. Svært lite er tilfeldig i dette veldige riket. Alle disse skikkene som synes for oss så nådeløse er basert på lange tradisjoner."
Utdrag fra "Tussmørkets Rike"
Vandreren
I havet vest for Eiron og Imperiet, ligger det mektige riket Da-Rachas duur Taroq. De er et folk forskjellig fra alle andre, og holder seg mest til seg og sitt. Dog, noen ganger har de mobilisert sin mektige hær, og slått skrekk i resten av verden...