Skyggenes Dal"Skyggenes Dal. Kanskje verdens siste og eneste håp. Siden jeg først kom hit, har mangt og meget forandret seg. Å starte fredsprosesser og megling skulle vise seg å være mer vanskelig enn jeg trodde, for konfliktene på Eiron er dype og gamle; eldre enn selv jeg. Folks ønske om makt og rikdom har blendet dem, og i stedet for å bruke dalen som nøytral grunn, har de forsøkt å ta den som sin egen. Så langt har ingen lykkes, men om ting ikke forandrer seg, er jeg redd for at det bare er et spørsmål om tid."

"I de svarte skogene og dype dalene, skjuler det seg hemmeligheter, hemmeligheter eldre enn noen levende skapning. Trusselen fra menneskene utenfor er ikke dalens eneste problem; for inne i dalen venter mystiske skapninger som ikke ønsker besøk. Og de gjør alt de kan for ødelegge dem som bærer lyset. Alltid er de der i skyggene, en fare for oss alle."

"Måtte vi ha styrken til å overvinne dem. Ellers er vi alle fortapt."
- Vandreren

Økologi

Området som er Skyggenes Dal er nærmest sirkulært, og er omkring sju dagsmarsjer i diameter. Det er rikt på vakker, uberørt natur; med mange innsjøer, mindre åser og daler, og mye barskog. På enkelte steder finnes også en del enger og løvskog, da særlig bjørk. Jordmonnet er rikt i hele dalen, og egnet for å dyrke både korn, grønnsaker og annet. Mange nyttige vekster gror naturlig i dalen, inkludert sopp, bær og noen sjeldne villepler.

Dyrelivet er også rikt i dalen, med elg, en del hjort, rev og en mengde forskjellige fugler. I fjellene i nordvest er rype vanlig, minst to ulveflokker har blitt observert der og også en bjørn. Flere har hørt ulg, og mange har fått føle på kroppen at troll er ganske vanlige i dalen. Av mer overnaturlige ting, finner vi skapningene som bare kalles 'skyggene', skrømt som før dalen ble oppdaget aldri har blitt sett på Eiron. Disse er menneskeliknede vesen av rent mørke, som er vanskelig (men ikke umulig) å drepe med våpen. De frykter derimot lyset, og kommer bare ut om natten.

Klimaet i dalen er preget av mye regn, tungt snøfall om vinteren men milde vårer og varme somre, ofte til tross for mye nedbør.

Folket

I Skyggenes Dal finnes alle verdens folk. På grunn av dette, finnes det ingen fellesnevnere for deres tankesett, klesstil eller navneskikker. I Myrkvatn, er størsteparten av de fastboende fra Eiron, mens i Scoppia er de fleste fra Imperiet, noe som setter preg på de to bosetningene, men begge steder får gjester fra hele verden. Trekk som går igjen er at mange er folk som har opplevd nød eller forfølgelse der de kommer fra, og er i dalen for å få blanke ark. Mange er også fritenkere når det gjelder religion, politikk og andre ting. Mange hater lover, regler og autoritet, noe som er et problem for dem som prøver å opprettholde lov og orden. Felles for nesten samtlige innbyggere og gjester i dalen er skepsisen og hatet ovenfor trolldom (og de som ikke deler dette hatet har som regel vett nok til å holde kjeft). De fleste i dalen er fra lavere samfunnslag, selv om det også er en noen rike og til og med adelige flyktinger der. Det er få barn og gamle i dalen, da reisen er hard og vanskelig. Det er også en foruroligende tendens til at forferdelige ting skjer med barn som blir født i dalen.

Styresett

Skyggenes Dal er et samfunn under utvikling. Myrkvatn har tidligere blitt styrt av en magistrat, med et vekterkorps under seg til å opprettholde lov og orden. Fra og med høsten 1666 eMK, har det blitt valgt en borgermester i byen, og denne stillingen besettes i dag av Lukas Steenhaven. Borgermesteren tar seg av den daglige driften av Myrkvatn sammen med magistraten, som for tiden er Kasimir av Grønhøii, og Dalens Beskytter, som er Reginald den Røde. Scoppia styres av et råd av tre eldre, som til en hver tid ganske enkelt er de eldste i byen. Disse er i dag Dominicus Maximillan, Julian Karelius og Sofia.

Religion

Eiron er et monoteistisk samfunn. Moderen er den store skikkelsen alle følger, og hennes ord gjennom de geistlige blir fulgt til punkt og prikke. Troen på at Moderen er den eneste rette tro er bærende, og Eiron har som ett uttalt mål å ødelegge alle andre religioner for så å verve dem til Moderens rekker. Dette gjøres med sverd. De har ingen respekt for landegrenser, og mener at Moderen eier hele verden rettmessig. De stiller seg kritisk til freden.

Rangsystemet starter på toppen med Kardinalen i Eir. Under henne følger Biskopene, Abbeddene, Munkene, Prestene og til slutt Kirketjenerne. I kirkehæren er Justikaren den øverste leder. Han svarer bare til Kardinalen, men har stort sett fritt spillerom for sine Riddere som er den neste rangstittelen. Væpnere og Soldater er de laveste titlene i kirkehæren. Utenfor disse rangsystemene står Inkvisitørene. De svarer ikke til noen og har som formål å jakte på kjettere (alle som bruker trolldom, gir inntrykk av å bruke trolldom, eller på annet vis har fått inkvisisjonen mot seg). Disse tortureres, forhøres, føres til rettsak (som alltid ender på samme måte), og drepes. Avrettelsen varierer fra halshugging hvis du tilsto, med forskjellige grader av oppfinnsome dødsmåter, til brenning hvis du nekter. Ofte følger dette dagsformen til inkvisitøren.

Modertroen

Moderens merke er en nymåne, fullmåne og nemåne satt sammen. Dette symboliserer Moderen, Magna Mater, i Hennes tre manifestasjoner; Hun som gir Liv - Vita Mater, Hun som gir Føde - Alma Mater, og Hun som tar Liv - Mater Mortis. Månen symboliserer at Dagen overvinner Natten. Prester og vanlige folk kan bære måner eller rundinger av forskjellige slag.

Moderen er Lyset, Dagen og Livet, og Moderens motstykke er Hennes onde søster, Natten, Nyx, som er mørket, døden og ondskapen. For å komme trygt gjennom natten bør man be aftenbønnen 'O, mektige Storstjerne' (Io, Stella Magnificum). Stjernene er Moderens voktere i natten, satt ut for å vokte menneskene mot Nattens ondskap. En natt uten stjerner er et meget dårlig tegn. Månen er Moderen som seiler gjennom natten i vente på å bli gjenfødt, og er et symbol på håp, for det viser at Moderen og Dagen er mektigere enn Natten. Dager med ingen eller liten måne er skumle, og møtes med offer og bønn. Storstjernen, den sterkeste vi ser på himmelen, er stjernenes hærfører, og hun sloss med et sverd som skinner i brennende ild, som er lyset vi ser. Alle i Eiron lærer sin Stella Magnificum fra barnsben av.


Io, Stella Magnificum / O, mektige Storstjerne

O, mektige Storstjerne på Nattens himmel,
vis meg veien hjem til min Moders Hus.
La meg få hvile trygt i min Moders favn.
La meg få drikke av Moderens rene hvite melk.
La Moderens vilje skje, og frels meg fra Nattens kulde.
La meg ikke falle for fristelsen til å høste uten å så,
men sving sverdet høyt,
for Dagen skal komme, og Livet skal vinne,
i all evighet,
Io.


Viktige høytider er høst- og vårjevndøgn, sommer- og vintersolverv, samt Simals Fødsel.

Profeten Simal forkynner at Moderen skal føde en Datter som skal vinne verden under seg for Eiron. Ingen vet når.

Rikdom blir sett på som et tegn på at Moderen smiler til deg og er på din side; fattigdom betyr at du lever syndig. Miskunn fra Moderen kan kjøpes med rike gaver til kirken.

Man skal bøye seg for Moderens vilje, og trolldom blir følgende sett på som et overgrep mot Moderens vilje. Henrettelsen av en kjetter er en religiøs handling som kalles en Fullbyrdelse. Fullbyrdelsen er en stor folkefest, og blir gjerne lagt til store høytider, slik at folk skal få muligheten til å komme langveisfra. Under en kjetterprosess får den anklagede ikke vite hva han eller hun er anklaget for, eller hvem som har kommet med anklagen. Hun får ha forsvarer, men det er sjelden noen vil ta på seg å forsvare en som er beskyldt for kjetteri, for det er ofte bevis nok på at en selv er kjetter. Det stilles ikke så strenge krav til bevisførsel i en kjetterprosess; for eksempel vil rykter og antagelser ofte regnes som bevis nok til å få en person dømt. Utgiftene til en kjetterprosess betales av kjetteren eller kjetterens familie.

Inkvivisjonen

Inkvisisjonen titulerer seg med Vili, og kler seg i rødt som symboliserer blod og liv. Inkvisisjonens merke er tre halvmåner i gull med buen mot hverandre.

Kirkeridderene

Kirkeridderene titulerer seg med Corpore. Deres farge er hvit, som symboliserer Moderens melk og renhet, men bare Justikaren, ordenens leder, kan kle seg i ren hvit. Resten av ordenen kler seg i hvitt og grønt, som symboliserer besudlet eller råtten melk, for intet menneske kan oppnå fullstendig renhet. Kirkeridderene har et solkors (et kors med helt like sider inne i en sirkel) som symbol.

Påbud og Forbud

 • All synd mot Moderens vilje gir føde til Natten og gir Henne styrke.
 • Trolldom og naturlig medisin er å motsi seg Moderens vilje, og er derfor den største synd.
 • Vitenskap er tillatt, men ikke kjerringråd som ikke har støtte i skriftene.
 • Det er synd for menn å spille sin sæd på marken og ikke i en kvinnes skjød.
 • Det er synd å besudle melk eller la melk råtne. Det er derfor synd å drikke melk uten å vaske hendene først eller å blande melk med noe, for eksempel ved å lage risengrynsgrøt, ha melk i te/kaffe eller drikke melk mens en tygger noe annet. Mat med melk i, eller ost, kan imidlertid tilberedes av kirkeautoriserte kokker og ystere. Disse kalles io-kokker og io-ystere. Dette kalles io-ost (Ren Ost), eller io-vafler (Rene Vafler) osv. Hjemmeystet ost, eller, Moderen forby, importert ost (Uren Ost), er det en stor synd å kjøpe, selge, oppbevare eller spise. Smør er akseptabelt (melken deles, den ødelegges ikke). (Io-ost smaker ofte til forveksling lik Norvegia...)
 • Det er ikke syndig å drikke og feste, men det er syndig å natterangle.
 • Gravide kvinner skal drikke melk hver dag.
 • Mannen som har gjort kvinnen gravid skal imidlertid ikke drikke melk, han skal gi sin porsjon til sin kvinne. Han skal dessuten ofre til kirken eller til fattige ved hver nymåne til barnet er født. Størrelsen på offeret må fastsettes av en prest eller en munk.
 • Farskap skal være offentlig og ikke holdes skjult.
 • Hvis en kvinne føder et dødfødt eller deformert barn, betyr det at moren har syndet.
 • Menstruerende kvinner skal drikke melk hver dag. Ren Ost regnes under dette påbudet som melk. Å stjele melk eller Ren Ost fra en gravid kvinne straffes med døden.

Taler man imot Moderens Ord, eller prøver å motsette seg Moderens vilje ved hjelp av trolldom eller unaturlig medisin, eller hvis man er av den tro at Moderen ikke er allmektig og denne verdens begynnelse, opprettholdelse og ende, eller hvis man tviler på profetens ord eller kirkens lære, er man en kjetter. Kjetteri er en forbrytelse som er underlagt en spesiell rettsinstans som kalles inkvisisjonen, og straffes med døden. Inkvisisjonen er av kirken og kongen gitt en myndighet som overgår den verdslige, og har derfor rett til å gripe inn i lokale styringsprosesser med suveren autoritet. Til å utøve sin makt har inkvisisjonen støtte av kirkeridderne, en religiøs ridderorden som består av landets desidert ypperste krigere. Ethvert overgrep mot inkvisisjonen eller kirkeridderne straffes med døden, konfiskering av alt familiegods i fem slektsledd (oppover, nedover eller bortover, eller i de rikeste ledd) og leilendingsbånd i fem slektsledd (oppover eller nedover) for overgriperens pårørende.

Militærvesen

Skyggenes Dal har ennå ingen organisert hær; det forventes at alle våpenføre beskytter bostedene mot ytre farer, mens vekterne tar seg av de indre.

Utenrikspolitikk

Dalen, og da særlig Myrkvatn, har flere handelsavtaler med Panzotta; utover dette er forholdene i verden forøvrig for turbulente til at andre land kan avse mye tid og ressurser til dalen. Det ryktes at når krigen mot Da-Rachas er over, vil Eiron igjen forsøke å innta dalen. Andre rykter vil ha det til at når borgerkrigen i Imperiet roer seg, vil også Imperiet invadere. Myrkvatn og dalen forøvrig har også et godt forhold og flere varige avtaler med Kirrai.