Fjellfolket i Skumringsfjellene"Det raslet i det grå buskaset bortenfor steinrøysen. Hadde han endelig funnet bukken sin, undret han seg. Kelben lusket seg stille i retning av lyden, med spydet hevet klart til kast. Kelben hadde vært ute å jaktet i tre dager nå, uten å felle noen ting som helst, han var trøtt, våt og sulten. Hadde han bare ikke brydd seg om hva stammefolket hans sa om han... Men slik blir ikke Bukkhorn folket oppfostret. Ravnvingene kanskje, men ikke Bukkhorn-stammen. Han forbannet åndene for å ha gjort han så liten og spè. Nå var han nødt til å komme hjem med den største bukken, forbannet være Kian! Litt av en storebror som utfordret den yngste og svakeste av Høvdingsønnene, for Kelben viste vel at han var svakest, bare for å vise seg for den fagre Vilde. Åh, Vilde! Deiligere kvinne fantes ikke i fjellene... Plutselig sklei stenene under de lette føttene hans, og han ramlet rett ned på baken. Bukken, den største fjellgeita Kelben hadde sett, fòr rett opp det bratte henget, skremt vettlaus. I fallet forstuet Kelben ankelen sin og han så mørkt på sin hjemkomst. Uten noe å vise fram, ville han miste mye ære. Og Kian ville helt sikkert strø mye salt i såret. Kanskje det gikk så langt at han som sin andre storebror ble sendt ut på Boteferd? Kelben stakkar var ikke mer enn tolv år gammel og allerede var det forventet at den tredjefødteHøvdingsønnen skulle være en like god Jeger som Kian, og han var to-og-tredve år gammel."

Økologi

I grensen mellom Eiron og Imperiet, litt øst for Skyggenes Dal er en veldig fjellkjede. Den karrige og harde naturen huser et hardt folkeferd. Ett Fjellfolk som lever i forskjellige stammer, i små hus laget av stein og med torv som tak. De eneste husdyr som blir holdt er hunder og sauer. Fjellfolket lever av det naturen har å by på, med litt ekstra ifra saueholdet sitt. Jakt og fiske er hovedsyssel blandt menn og kvinner i alle aldre. Noe særlig med handel er nok ikke å finne. I dette samfundet holdes Ære veldig høyt, og alle strever etter Ære og Anerkjennelse. Til tross for det harde livet de lever er alle lykkelige og anser seg som barn av Fjellet.

Folket

Samfundet består av flere stammer, hvor hver stamme har en Høvding og en Sjaman som høyeste instans. Både Høvdingsete og Sjamantittelen er på livstid og går i arv til den førstefødte. Stammene har også ett høyere Råd hvor saker og lover angående hele samfunnet blir tatt opp. Alle kler seg i nogenlunde fjellfarvede klær, det være seg skinn, pels, ull og lignende. Alle sammen er også forpliktet til å bære stammesymbolet sitt godt synlig en eller annen plass på kroppen. Videre kan en jo fortelle at alle stammene har en eller annen forbindelse med ett dyr (eks. Bukkhorn og Revhalene). På ett rent personlig preg er fjellfolkene, til tross for de harde kår de lever under, ett rent fornøyelig folk. blide og hyggelige, nyskjerrige med god sans for all slags humor. Men de liker ikke at utenforstående kommer opp i fjellene!

Styresett

Maktstrukturen er heller enkel blandt disse menneskene. Alle stammer har en Høvding. Denne Høvdingen er eneveldende i sine beslutninger anliggende sin stamme. Alle Høvdingene samles en gang i året til råd. Der drøftes saker og anliggenheter som berører hele samfunnet. Der kan også vanlige folk legge fram sine viktige saker. I rådet er det en som er "ordstyrer" og han kalles for Fjellhornet. Når rådet er ferdig drøftet er det en kappestrid blant Høvdingene, hvor vinneren's stamme blir beæret med tittelen Fjellhornene. Denne Høvdingen og stammen hans har som ansvar å patruljere fjellområdene til hele samfunnet, og slå ned røverpakk og annet skrømt. Hvis en fare som truer hele samfunnet oppstår, har Fjellhornet myndighet til å kalle sammen alle stammene til strid mot denne utenforstående trusselen. I løpet av det året man har ansvar for patruljering av fjellområdene, så får man alt en trenger av forsyninger hos de andre stammene.

Religion

Troen til disse fjellfolkene baserer seg på en form for sjamanistisk tro, spesielt tilber de Åndene i fjellet, og den øverste av disse er Fjellets Far. De tror på mange andre ånder også, som eksisterer i alt du kan finne i fjellene. De religiøse lederne er stammens Sjaman. i tillegg til å være åndelige leder, er de også Høvdingens rådgivere. Sjamanene kan mange hemmeligheter som de bevarer godt. De eneste som vet hemmelighetene er Sjamanene og tjenerne deres, De Hellige. Dette er folk som i gamle Norge kaltes for byttinger (De Hellige altså). De er uheldige med utseende og har ett par skavanker. Troen sier at en av Åndene har byttet menneskebarnet med en av de hellige. Som den øverste blant Sjamanene er det en mann som ingen vet alderen på. Han er Eremitten og bor som en eremitt på den plassen hvor den årlige Kaupangen foregår. Det sies at Eremitten vet alle hemmeligheter verdt og vite. Denne mannen tilbringer for det meste dagene til å brygge øl og mjød til neste Kaupang.

Militærvesen

Noe særlig militærvesen finnes ikke i Skumringsfjellene, bortsett fra noe som fjellfolket kaller Fjellhornet, men alle stammene kan kalles sammen og sloss side ved side om en situasjon krever det. Fjellfolket har stort sett holdt seg unna Krigen som herjer resten av kontigentet, men noen få har reist i tjeneste hos Eiron som Stifinnere, jegere og speidere. Utrustningen er noe sparsom, lær er nok mest utbredt som rustning men ringbrynje forekommer i sjeldene tillfeller. Av våpen er spyd og enkle sverd favorisert.

Utenrikspolitikk

Fjellfolket holder seg stort sett unna resten av omverdenen og holder minst mulig kontakt med disse. Det er derimot, etterhvert som krigen har bygd seg opp noe, noen få stammer har begynt og holde kontakt med kongeriket Eiron, og handler litt med de. Resten av samfunnet mener de blir korruptert av de "sivilisertes" vaner og skikker. Det er stort sett Ravnkloene og Revhalene som åpenlyst har kontakt med Eiron.