Føydalriket Kirrai"Ett sted som mange har hørt om, men få har besøk, er det mektige riket Kirrai i sørøst. Bortenfor det som i Imperiet kalles De Svarte Skogene, og i Eiron Kellerawan-skogen, ligger dette vakre og langstrakte riket. Folket her er annerledes fra alle andre jeg har sett, de er utrolig høflige, både mot fremmede og hverandre, både de over og under dem i stand. Ære er svært viktig for dem, deres tradisjoner for ære og aktelse ovenfor seg selv og andre er sterkere enn noe annet jeg har sett. For en som kommer utenfra, er det nesten unaturlig og ikke minst litt skremmende.

De er svært flittige, folket av Kirrai, alt har sin bestemte plass og ingenting blir overlatt til tilfeldighetene. Jeg har brukt utallige timer på å bare stå helt stille og beundre de praktfulle hagene som omgir deres herskeres palasser, hvor hvert eneste kirsebærtre, hver eneste steinhelle, hver eneste av de mange tusen lotusblomstene, og hver eneste stein er nøye utvalgt og lagt ned med sirlig nøyaktighet.

Krigerne deres, som de kaller shama, blir holdt av og respektert på samme måte som Eirons folk behandler sine jarler og baroner, og ingen har et sterkere begrep om ære enn disse. Skulle en av dem noensinne feile i tjenesten av sin herre, vil han eller hun gjennom eldgamle ritualer ta sitt liv for å kunne gjenopprette sin tapte ære. Fryktelige er de i kamp, og en av dem kan lett overvinne fem vanlige Eiriske soldater.

Kunnskap er svært viktig i dette landet, uten viten er man ingenting. Jeg tror dette er grunnen til at jeg blir tatt så godt i mot her, Kirrais folk ynder å høre mine historier og fortellinger fra hele verden. De er et folk som tørster etter kunnskap, og mange av dem vier hele sitt liv til å bli mestre i en spesiell kunst eller kampgren. Tålmod er vanlig i dette landet; jeg har sett en smed arbeide på det samme sverdet i flere uker, og fortsatt ha langt igjen før han var ferdig. Mange trener på sine kunster flere timer hver dag, eller sitter urørlig i dyp meditasjon.

Uansett hvor lenge jeg blir i Kirrai, tror jeg aldri at jeg vil lære og forstå alle deres skikker og deres tenkesett. Men det er et vidunderlig land, som jeg har lært å elske og respektere."
Vandreren

Økologi

Kirrai i seg selv er et utrolig vakkert land, med lange fruktbare åkrer, høye snødekte fjell, og grønne frodige daler. Landets langstrakte kyst er ofte preget av høye og spisse klipper, og særlig om vinteren preges kysten av kraftige stormer. Klimaet i Kirrai er varmt og behagelig mesteparten av året, og snø er noe man bare ser en til to ganger i de nordligste delene av riket.

Folket

Kirrai er et relativt folkerikt land, og langstrakt som det er, er folkene like forskjellige som i Eiron og Imperiet. Landet er delt inn i sju områder, og hvert område er befolket av en keisumi eller klan. Hver klan ledes av en shugai (se under Styresett). Det fantes tidligere tolv klaner, men fem av dem har blitt ødelagt eller underlagt andre klaner igjennom årenes løp. Alle klanene har navn etter et dyr, de gjenværende klanene er Krabbe, Trane, Drage, Løve, Føniks, Skorpion og Skilpadde. Enhjørning, Rev, Tiger, Elefant og Tusenbein har blitt tilintetgjort eller slavebundet. De forskjellige shugaiene i landet har i flere hundre år drevet større og mindre kriger seg imellom, inntil de for kun få år siden samlet seg i en midlertidig våpenhvile, for å stå imot angrep fra andre land.

Kirrais folk har navn av orientalsk stil. Over hele riket er det vanlig å ha familienavnet først, og sitt gitte navn sist. Typiske eksempler på navn er Hida Akahito, Kaiu Dajan, Pei Chi, Salai Djing, Agasha Osomo, Iuchi Emiko og Tran Kei. En shugai har aldri et familienavn, men i stedet en forstavelse på sitt navn som indikerer hvilken klan shugaien hersker over. Eksempler er Ki-Johiro og Hai-Kakita.

Klesstilen varierer fra landsdel til landsdel, men det er vanlig med lette stoffer i sterke farger. Kulørte klær er så vanlig i Kirrai at alle unntatt de aller fattigste går i dem. Fargene brukes ofte til å tilkjennegi sin klanstilhørighet.

Styresett

Bøndene er nederst på rangstigen. Hvis en bonde skulle være så uheldig å kaste ukvemsord etter en som sto over seg så denne hørte det, ville det være det samme som å skrive under sin egen dødsattest.

Håndverkerne er over bøndene i rang, og er av de mest dyktige på Eiron. De fleste håndverkerne kommer fra slekter som har drevet med sitt spesielle område i hundrevis av år. Blant disse er gartnerne særlig verd å nevne, da de er av de beste i verden. De kan lage hager som på uforklarlig vis er til like stor fryd for sjelen som for øyet, der alle små detaljer er satt sammen til å danne perfekt harmoni. Likestilt med denne gruppen er vanlige soldater og krigere som ikke har status som shama (se under).

Prestene, keigata, kommer over håndverkerne. Disse er vise mennesker, som har viet sitt liv til å nå Keiga (se under Religion). De er helbredere, sjelesørgere, og krigere i en og samme person. De bærer aldri våpen, men er dødelige krigere med bare hendene.

Krigerne, som gjerne kalles shama, er de neste på stigen, og alle av dem kommer fra slekter av rent klansblod, og har blitt trent alt fra barnsben av til sitt virke. Selv om de forskjellige klanene bærer samme type våpen, er det et ukjent antall forskjellige stilarter når det gjelder strid. Hver familie har sine egne hemmeligheter som benyttes i kamp, som de aldri vil dele med andre. Alle shama lever etter en æreskodeks som krever at hvis de noen gang skulle la være, eller feile i å gjøre sin jobb, så må de ta sitt eget liv. Hvis de ikke gjør det vil de og deres familie være utstøtte, og fredløse.

Shugaiene er de eneste som overgår krigerne. Disse er føydale konger som styrer de forskjellige provinsene i landet. En shugai utpeker fire avtakere fra sin nærmeste familie, alltid minst en mann og minst en kvinne. Når så denne dør, vil de fire dra til et sted hvor de kan være alene, eventuelt sammen med en enkelt keigata. Stedet og hvorvidt en keigata følger dem avhenger av den enkelte klanens tradisjon. På dette stedet vil så en av dem bli valgt, på en måte som alltid fører til at de andre tre dør. Igjen avhenger metoden for utvelgelse av den enkelte klan, noen klaner duellerer, andre drikker fra tilfeldige beger hvorav ett er forgiftet, osv. Når utvelgelsen har skjedd, må den gjenværende arvtageren brenne kroppene til de tre andre, og spre asken deres. Sjelene til de fire er da forent til evig tid i den gjenlevende personens kropp. Den nyvalgte shugaien tar så på seg en maske og en svært ekstragalant kappe, som skjuler dennes kropp og ansikt. Shugaien er så hverken han eller hun, og kan kun snakke igjennom en hagenja, en person som er valgt til denne shugaiens talerør alt fra barnsben av. Denne har ikke rett til å ha et eget navn, da han eller hun regnes som en "del" av shugaien. Alt herskeren sier formidles ved å hviske til hagenjaen, som igjen sier ordene høyt. Det ryktes at om en shugai skulle snakke høyt, vil fryktelige ting skje. Bare hangenjaen og spesielt utvalgte tjenere kan se shugaien uten maske, disse behandles med en respekt lik den de mektigste shamaer mottar.

Lover, Regler og Skikker

Alle shugaier og shama kan på stedet avsi en dom i Kirrai. I kompliserte saker, eller i saker mot folk av høy stand, vil vedkommende som skal dømme ofte ta råd av en lovkyndig eller en keigata. I tilfeller hvor flere enn en shama er på stedet, vil den av dem som er av samme klan som lovbryteren avsi dommen. Hvis lovbryteren er en utlending eller flere av samme klan, skal en shugai avsi dommen. I sjeldne saker, hvor flere shugaier er på stedet, vil igjen den som er av samme klan som lovbryteren avsi dommen. For å dømme en utlending må shugaiene komme til enighet. Hvis de ikke blir enige, vil lovbryteren gå fri.

Straff er nesten utelukkende av fysisk natur. For et mindre lovbrudd, som nasking, usømmelig oppførsel, offentlig drukkenskap, eller å ta på eller bære et sverd uten å være shama, utdeles gjerne et antall stokkeslag, men aldri så mange at lovbryteren dør av dette.

For større lovbrudd, som tyveri, overfall, løgnaktig oppførsel ovenfor sine overmenn, alvorlig hærverk, svindel eller bruk av et sverd uten å være shama, kan man dømmes til avlemming av varierende grad. For virkelig alvorlige forbrytelser, som forræderi ovenfor klanen, drap, voldtekt, æreløs oppførsel ovenfor sine overmenn eller å berøre en shugai uten å være en av dennes personlige tjenere, blir man som regel dømt fra livet ved halshugging. Regnes lovbryteren som svært ærefull, kan han eller hun få lov til å begå rituelt selvmord. Regnes lovbryteren derimot som svært æreløs, vil dommen kunne bli gjennomført ved steining, eller i verste fall avblødning, noe som regnes som de verste og mest æreløse måter en kan dø på, metoder man benytter for å drepe skitne dyr.

Religion

Kirrai er et land som fortsatt lever etter sine urgamle skikker. De tror ikke på Moderen eller andre guder, men har et gudeløst trossamfunn, hvor den høyeste ære er å oppnå noe som kalles Keiga, som er en form for høyere forståelse.

I Kirrais tro eksisterer alt som aspekter av naturens fem krefter, ild, vann, jord, luft og intet. Alle mennesker og alle ting er skapt av disse, og for å oppnå Keiga, må man bli en perfekt balanse av de fem. Lever man et godt liv uten å oppnå Keiga, vil kroppen og sjelen dele seg opp i de fem aspektene, og vende tilbake til naturen. Lever man et særlig dårlig liv, risikerer man at bare kroppen går tilbake til naturen, mens sjelen fanges opp av De som Finnes i Skyggene, demoniske vesen som lever av de levendes sjeler, og ønsker å forstyrre balansen og dermed ødelegge naturen.

For å oppnå Keiga må man følge følgende regler:
  • Rett tale: Denne regelen representerer aspektet Luft. Man skal snakke sant, men aldri unødig. Man skal ordlegge seg godt, og være kunnskapsrik.
  • Rett ære: Denne regelen representerer aspektet Jord. Man skal tjene de som står over en, og forlange respekt av de som står under en. Man skal gi sitt liv for sin shugai og sin klan, og aldri være usikker i disses tjeneste. Man skal heller ta sitt eget liv enn å feile.
  • Rett meditasjon: Denne regelen representerer aspektet Intet. Man skal meditere ofte og riktig, og også tilbringe mange dager med faste.
  • Rett handling: Denne regelen representerer aspektet Ild. Man skal handle fort og med ære, og man skal søke å utføre stor krigskunst og godt håndverk.
  • Rett tro: Denne regelen representerer aspektet Vann. Man skal kjenne de fem aspektene, og respektere balansen mellom dem. Man skal kjenne De som Finnes i Skyggene, og kjempe mot dem når man kan.

Militærvesen

Hver enkelt klan har en egen "hær" bestående av flere hundre shama, og hver av disse har en gruppe bestående av fem til tolv soldater (forskjellig fra klan til klan) under sin kommando. Shamaene har ofte et indre rangsystem, dette varierer også fra klan til klan, men det vanlige er at man går etter alder. Shugaien er alltid den øverste militære leder av enhver klan.

Etter at intern fred ble opprettet i Kirrai, har militærvesenet gått fra å være godt utviklet til svært godt utviklet. Flere soldater har blitt lært opp, og flere og bedre forsvarsverker har kommet opp på grensene. Man har begynt å temme skogene, og større mengder tømmer har blitt hentet ut. Grepet om lydriket Dunkelwald har også blitt styrket.

Utenrikspolitikk

Tidligere har Kirrai holdt seg utenfor konflikten mellom Eiron og Imperiet, og i stedet styrket sine grenser både mot interne og eksterne fiender. Både Eiron og Imperiet har flere ganger forsøkt å invadere, men alle slike forsøk i de siste flere hundre år har rask blitt avverget i det indre stridigheter har opphørt og all våpenmakt har blitt rettet mot den ytre fienden. De veldige skogene i vest har også bidratt til å lette forsvaret av landet. Nå som Kirrai står samlet, er det ikke umulig at de ønsker å legge mer land under seg.

Forholdet med Panzotta har aldri vært godt, siden Kirrai lenge har hvert kjent for sin eksport av dyrebare varer som krydder, silke, våpen og andre varer som også Panzotta handler i. Kirrai har hatt fordelen av å kunne flytte disse varene over land, og har dermed ikke blitt særlig affektert av Panzottas monopol på havet. Ofte har også krigere fra Kirrai truet Panzottas områder på nordøst-Eiron, skjønt invasjon har forløpig ikke ført fram.